Gå til sidens hovedinnhold

Hva er ‘Norge for Israel’?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

‘Norge for Israel’ eller ‘Noforis’ er en organisasjon registret i Enhetsregisteret som sprer ‘informasjon’ om at okkupasjonen av palestinske landområder er en fiksjon, og ellers forsøker å hindre debatt om situasjonen for det palestinske folket, dels ved å benekte dette folkets eksistens, dels ved å prøve å påvirke avgjørelser i norske kommuner, og dels ved å prøve å få akademikere som ytrer seg kritisk mot israelske okkupasjonen av palestinske områder avsatt fra sine stillinger. Hvor stort omfang den sistnevnte aktiviteten har, er imidlertid ikke kjent, og derfor interessant å få kartlagt. Så langt har imidlertid ikke ‘organisasjonen’ lyktes med å få avsatt en eneste akademiker. I USA vinner imidlertid denne praksisen av og til gjennom, og er en trussel for ytringsfriheten.

Det fremgår av bedriftsinformasjon at Riccardo Malandrino er styrets leder og at hans far, Salvatore Riccardo Malandrino, er styremedlem i ‘Noforis’. Forøvrig fremgår det ikke noen annen informasjon om denne bedriften enn det Riccardo Malandrino selv har opplyst i Avisa Nordland. Det fremgår av Malandrinos informasjoner at ‘Noforis er en organisasjon’’ og ikke et firma som har inntekter og et regnskap. Hva denne ‘organisasjonen’ forøvrig er, synes uklart, utenom at han informerer om at det er en ‘ideell organisasjon’.

Som alt nevnt har den såkalte ‘Noforis’ en Facebook-side. I den senere tid er det særlig meg og Ludvik Kvandal som har vært gjenstand for usaklig ‘informasjon’ fra Malandrino. Den samme siden har også nylig publisert de fleste av ‘daglig leder’ Riccardo Malandrinos synspunkter som alt er publisert som leserbrev i Avisa Nordland og i tillegg med negative karakteristikker av synspunkter om Kvandal og Rundmo. Mange av disse innleggene går mer på person enn på sak.

Riccardo Malandrino opplyser i sine innlegg i Avisa Nordland ikke om sin rolle som ‘daglig leder’ i ‘Noforis’. Det er også uklart om han i Avisa Nordland uttaler seg som ‘daglig leder’ eller privatperson. I sin kommunikasjon med norske kommuner underskriver han imidlertid som ‘daglig leder’ av ‘Noforis’. Hva hans ‘daglige lederskap’ går ut på utenom å skrive disse brevene, som han forøvrig selv har opplyst at han selv betaler portoen for, for å påvirke politiske avgjørelser i norske kommuner, er uklart. Hvilken rolle hans far har i ‘organisasjonen’ er, utenom å være ‘styremedlem’, er også uklart.

‘Israel for Norge’ prøver å påvirke politiske avgjørelser i norske kommuner om boikott av israelske varer og tjenester produsert på okkuperte palestinske landområder gjennom brevskriving til kommuner som overveier et slikt vedtak. Kjernen i denne propagandaen er ‘historiske’ og ‘folkerettslige’ oppfatninger om at det palestinske folk ikke eksisterer. Initiativene er underskrevet av Riccardo Malandrino som ‘daglig leder’ av ‘Noforis’. Hovedpoenget er at slike vedtak er ‘ulovlige’ og at de som ønsker dem, er ‘lovbrytere’, og antisemitter. Når ‘organisasjonen’ ikke får svar, tolkes det umiddelbart som at norske kommuner mangler argumentasjon og ikke kan legitimere sine avgjørelser, og de som tør ytre seg, blir forsøkt stigmatisert.

Oslo kommune har svart Riccardo Malandrino at kommunen gjennomfører den politikken flertallet i det nåværende byrådet stilte til valg på og fått flertall blant velgerne for å gjennomføre. Det er forståelig. At norske kommuner ut over det, i fremtiden velger å overse velger ikke å svare på henvendelser fra denne ‘organisasjonen’, som består av 'daglig leder' Riccardo Malandrino og hans far Salvatore Malandrino som 'styremedlem', er forståelig.

Kommentarer til denne saken