Gå til sidens hovedinnhold

Hva er livet?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Bodil Solbakk, nå beveger du deg ut i et minefelt med det du skriver. Jeg ser for meg horden av likestillingshysterikere, « rødstrømper», frigjøringsanalytikere, selvrealiseringsproklamatister, m.fl. Dine meninger er så håpløst gammeldagse ar de forlengs arkivert på lageret for utdaterte anakronismer.

Men likevel, det samfunn og den levemåte du beskriver var jo de verdier som fostret oss til «gangs mennesker». Det er bare så som vil innse at det samfunn som vi nå har skapt, og som vi alle er dømt til å leve i, har ikke de verdier og kvaliteter som fostrer den oppvoksende slekt til å mestre livets mange utfordringer. Vi ser jo hvor vanskelig det er for folk til å mestre de utfordringer som vi opplever pga. den pandemien som herjer blant oss nå. Restriksjonene som medfører begrensninger for vår tilvante livsutfoldelse, får folk til å vri sine hender i fortvilelse.

I den tid som du Bodil beskriver, vil de såkalte problemer som vi opplever nå, vil blitt kalt som luksusproblemer. Dette fordi at man ikke da tok allting for gitt, men var litt mer herdet for å mestret uforutsette problemer. Da blir mitt spørsmål: Har vi mistet noen verdier i vårt jag etter et « problemfritt liv».

Kommentarer til denne saken