Det som har skjedd de siste dager, gjør at fler og fler spør seg hva det er som skjer i det landet som kaller seg verdens største demokrati. Og man prøver å finne årsakene.

De siste 4 år er landet styrt av en selvdyrkende egoist, som har latt framhevelse og sjølskryt av sitt enorme ego, overskygge hensynet til eget folk og de demokratiske spilleregler. Men etter min mening ligger ikke hovedårsaken til problemene der. Trump forsterker det, men årsaken ligger annetsteds.

Presidenten sitter i Det hvite hus og kommuniserer hovedsakelig med omverdenen gjennom en strøm av Twittermeldinger og en rekke folkemøter, hvor han er eneste taler. En ren enveiskommunikasjon. Han taler, de lytter. Punktum.

Trump har gjennom disse 4 år på denne måten sendt ut en strøm med mer eller mindre udokumenterte beskyldninger og påstander. Og hvor muligheten for motargumentasjon nærmest ikke er til stede. Presse, radio og tv kan prøve, men blir avfeid med « fake news». I pressekonferansene blir vanskelige spørsmål avfeid som uforskammede. Administrasjon og regjeringsmedlemmer i Det hvite hus har nok muligheten, dersom de tør. Vel vitende om at de neste dag høyst sannsynlig befinner seg på gata. Og i Kongressen sitter ikke presidenten og behøver dermed ikke å møte for å forsvare sin politikk og sine påstander.

Problemet ligger dermed mer i systemet enn i personen. Hadde Trump vært statsminister i Norge, (hvilket Herren måtte forby!!!) hadde han vært nødt til å møte i Stortinget og der måttet forsvare sin politikk og sine påstander. Onsdagenes spørretime hadde nok blitt ukens seermagnet. Det samme hadde nok vært tilfelle om han, i likhet med alle norske statsråder, hadde måttet stille i Dagsnytt 18 eller i Debatten. Det ligger i demokratiets natur at du alltid skal ha mulighet til å fremme dine synspunkter. Men det ligge også i demokratiet at du må være forberedt på å forsvare dine standpunkter!

Men sånt slipper president Trump. Han kan rolig sitte i det Hvite hus og bombardere omgivelsene med feilaktige og udokumenterte påstander, uten å behøve å måtte stå opp og forsvare innholdet. Og som hans tilhengere så svelger med krok, agn og søkke.