Når ass klinikksjef ved Nordlandssykehuset sier det ikke er faglig begrunnet å fortsette med stasjonsvakt og heller velger å gå tilbake til ordning med hjemmevakt viser dette hvor galt det kan bli med helseforetak som er styrt som private firma.

Det er to ting som er livsviktig for oss som bor i kommuner som Hamarøy og Steigen. At ambulansebilen kommer så fort som mulig og at de som er i bilen har kompetanse til å redde liv.

Vi skjønner alle at hjemmevakt kan føre til at ambulansebilen ikke kommer fram i tide. Samtidig har flere kompetente sagt opp som en følge av endringen, dermed forsterkes risikoen for at noen dør før hjelpa kommer. Noe mer faglig begrunnelse er ikke nødvendig.

Nasjonal veileder sier at det skal ta maksimalt 12 min i by og 25 min i grisgrendte strøk fra en ringer 113 til ambulansebilen er ankommet. Ved hjemmevakt er det ikke sikkert bilen er ankommet første timen. Helseforetakene har dessverre mulighet til å se bort fra dette da det «holder» at 90 % får hjelp innen 25 min.

I vår ble det heldigvis vedtatt en lov på Stortinget med flertall av Arbeiderpartiet, SV, Frp og Sp som ber regjeringen lage mer konkrete krav om responstid, dessverre skal dette utredes en stund.

Inntil dette er på plass bør regjeringen vise at et liv på landet er like mye verdt som et liv i sentrale strøk. Helseforetakene/Nordlandssykehuset bør øyeblikkelig instrueres til å fortsette stasjonsvakt inntil ny lov er ferdig vedtatt. Nødvendige økonomiske midler må skaffes.

Vi i Steigen Ap forventer at en ev. ny Rødgrønn regjering vil ta tak i dette så fort som mulig.

Vi trenger ingen faglig begrunnelse på at våre liv er mindre verd. Vi trenger kun handling nå! For oss kan dette være forskjellen på liv og død.