5G er tingenes internett. Det vil si at alt vi blir å eie og ha, fra bleier, hårbørste, tannbørste, til melk og kjøleskap,- blir påført en chip som kommuniserer med internett. For å få dette til, må det bygges opp enorme mengder med tette sendere og mottakere. I tillegg er det allerede sendt opp 1000-vis av satellitter i verdensrommet,- og det planlegges for et meget stort antall,- flere 10 000 ener av nye satellitter for å koble dette sammen.

Trådløs teknologi er dokumentert helse og miljøskadelig, og Norge er nå kun et av 22 land i verden som prøver å fortelle oss at dette er ufarlig. Stadig flere kommuner, byer og land, verden over,- har sagt NEI eller STOPP til 5G-teknologien.

EU-parlamentet har gått inn i sin egen «tenketank",- og sier at det er behov for mer og nyere forskning for å avdekke miljø og helseskader. Videre sier de at de baserer seg på 20 år gammel forskning,- og at denne forskningen og verdifastsettelse av helseskadelig stråling er for nært knyttet opp mot mobilindustrien. (Utdrag fra EU-parlamentets egen «tenketank».)

Blant de mange som nå sier NEI til5G- teknologien, er EU-hovedstaden: Brussel.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftabttraad.home.blog%2F2020%2F02%2F11%2Fny-eu-rapport-et-5g-eksperiment-kan-kraenke-menneskerettigheder%2F%3Ffbclid%3DIwAR02UYnWedIyErZPAHJYW53RFOBpE6vPzUBUTiYvGNC5Pxhu5yyEnB3h0iM & h=AT1w3Phg-VhJNjR_iZK4Czt52nlNzXaBXFV_DAiCRd1DV4G-2iAKsLH9Zw5HvDFRozuGaLK9PCmAFehDbUvGTIQRSVAgIyaTCeOXkfyaIUk3MJdznsyDHNPZ-WyemqAxvqjYWdF4M9gQOne8WdNZ6Q

For by, barn, blomst og bi: La oss leve 5G -fri!