Fagforbundet Nordland følger nyhetssakene den siste tiden fra Fauske kommune, der nå den fjerde og siste av kommunalsjefene har sagt opp sin stilling. Igjen sitter kommunedirektøren og mangler et helt ledd med ledelse. Det er fristende å si at Fauske kommunestyre har fått det de ba om i vedtak fra desember 2021, men la oss for all del håpe at vi tar feil.

Det er bekymringsfullt å se at prosesser i det offentlige nå undergraver administrasjon og ledelse som nødvendige og nyttige fagfelter. Jeg er en av de som har latt meg irritere kraftig av måten politikere og andre snakker negativt om byråkrati. Respekten for yrkesgrupper som utøver et nødvendig byråkrati for å sikre kvalitet, kontroll og effektuering av politiske og administrative vedtak kan uten tvil heves i det norske samfunnet. Det kan se ut som Fauske kommunestyre har latt seg rive med i en slags opplevelse at ledere ikke gjør et fornuftig og meningsfylt arbeid for kommunen. Men jeg håper jeg tar feil. Og at det var ikke manglende respekt for faget ledelse og oppgavene disse utfører for kommunen som var årsaken til at man uten utredning vedtok å fjerne et nivå med ledere.

Fagforbundet Nordland ønsker kommunedirektøren lykke til med en umåtelig krevende prosess for å levere på oppgavene som skal løses med fire færre hele stillinger, som normalt blant annet utreder faglig på sine arbeidsområder. Ikke minst skal den samme kommunedirektøren lede en prosess for å lande en ny ledelsesstruktur i Fauske kommune. For Fagforbundet vil det viktigste kravet være at man går inn og vurderer denne prosessen med faget ledelse i høysetet, sammen med ei nøye vurdering om hvilke oppgaver som skal løses og hvem som er best kvalifisert til å gjøre dette. Og vi advarer sterkt mot å endre strukturen basert på å spare penger, for så å sette seg i situasjon der man får en ineffektiv administrasjon som i verste tilfelle ikke klarer å sikre at tjenestene leveres av kommunen som helhet.

Fagforbundet Nordland forventer at politikere tar ansvar for å også løfte ledelse og administrasjon som et viktig fagfelt i omstillingsprosesser. Alle ansatte som utfører en nyttig oppgave for det offentlig må få anerkjennelse for at de er nyttige for fellesskapet.