Avisa Nordlys, landsdelsavisa må vite, ber om at Stortinget stopper den planlagte flyplassutbygginga i Bodø og Mo i Rana. Gjennom gjentakende redaksjonelle innlegg kjøres det en kampanje mot de ambisiøse planene i Nordland. Planer som vil bidra til vekst og utvikling i nord.

Det er egentlig ikke noe spesielt lenger at Nordlys uttrykker misnøye med alt godt som tilkommer Bodø og Nordland. Men likevel. Det er spesielt. Hvorfor ikke hilse alle gode utviklingstiltak i landsdelen velkommen?

Tromsø har fra universitetets oppstart vært vant til å bli prioritert med statlige pengeoverføringer og statlig tilflytting av arbeidsplasser og statlige funksjoner. Det i rikt monn. Muligens føler de sin status truet av det som skal skje i Nordland. Det bør de slutte med.