Gå til sidens hovedinnhold

HUSK DE ELDRE!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Koronaviruset har snudd samfunnet opp/ned det siste halvåret. Alle er vi negativt berørt - noen veldig alvorlig, andre tilsynelatende i mindre grad.

Samfunnet har stilt opp på beste måte for næringsliv, arbeidsplasser, organisasjoner og skoleelever. De har krevd - og fått - store ressurser, både i form av penger og lavere skatter. Myndighetene har altså gjort sitt beste for at de fleste skal komme mest mulig uskadd ut av pandemien. Posititive og konkrete tiltak fra myndighetene har vært til stor hjelp for veldig mange.

Det verste for er nok følelsen av å være avstengt fra et normalt liv. Uteliv og sosiale arenaer har vært lukket for de fleste. Treff og kontakter med familie, venner og bekjente har pga smittefaren blitt kraftig redusert.

Mange av pensjonistene derimot har normalt ikke hatt de samme mulighetene for sosial omgang og kontakter i nære relasjoner. Eldre er vant til å leve et mer tilbaketrukket liv enn unge og voksne i arbeidsfør alder.

Pandemien har ført til at eldres aksjonsradius har skrumpet betydelig inn. Det betyr at de i det siste halvåret har fått en mye mer passiv tilværelse. Isolasjon og følelsen av ensomhet har på en negativ måte hatt uheldig virkning på mange eldres mentale helse.

Eldre opplever at unge og arbeidsføre daglig har hatt myndighetenes omsorg i form av bevilgninger og tiltak av økonomisk art. Eldre har ikke fått spesielle midler for å motvirke pandemiens uheldige utslag.

Så spørsmålet er: Kan myndighetene komme de eldre positivt i møte gjennom skreddersydde tiltak?

I de siste ti årene har de eldres pensjonsutbetalinger av Stortinget hvert år blitt redusert med 0,75%. Ulike regjeringer har stått bak dette. Vårt forslag er nå at regjeringen til neste års statsbudsjett foreslår å bryte denne negative linjen for å komme eldre i møte på en positiv måte - slik nesten alle andre grupper er blitt tilgodesett i løpet av det siste halvåret.

Et slikt håndslag vil de eldre sette stor pris på!

Kommentarer til denne saken