Bodø Havn KF overfører nå vel 1,2 millioner kroner til Hurtigruten som selskapet, ifølge dommen tingretten urettmessig har betalt i sikkerhetsgebyr.

– Vi er glad for at denne delen av tvisten med Hurtigruten er avgjort og avsluttet, sier styreleder i Bodø Havn, Adelheid Kristiansen i ei pressemelding.

Dømt i tingretten

Hurtigruten fikk medhold i tingretten i Bodø i fjor vår at selskapet ikke skal betale dette gebyret som i havnesammenheng kalles sikkerhetsvederlag, også benevnt som ISPSn internasjonalt.

Kort fortalt er dette betaling for de ekstra sikkerhetstiltak som ble innført etter terroraksjonene i USA 11.september 2001, skriver styrelederen i Bodø Havn KF i pressemeldingen.

– Det er viktig for oss at dette nå er oppgjort siden det ikke er en del av ankesaken i lagmannsretten, sier Kristiansen.

Tre milllioner

Stein Lillebo, prosjektleder i Hurtigruten, er forundret over pressemeldingen.

- Vi leser med en viss undring pressemeldingen fra Bodø havn om at de nå oppfatter saken om urettmessig innkrevd ISPS (havnesikringsgebyr, vår anm.) er avsluttet.

- Vi har ikke mottatt pengene og er for tiden i diskusjon med havnen der vi har utfordret dem til å betale tilbake all urettmessig innkrevd ISPS, i alt over tre millioner kroner, ikke bare det de er av retten er dømt til å betale tilbake, sier Lillebo til an.no.

Les også: Må betale tre millioner til Hurtigruten.

Lillebo påpeker at Bodø havn har erkjent ulovlig innkreving av dette vederlaget i ti år fra Hurtigruten:

- Vi mener det er forretningsmessig og moralsk riktig å tilbakebetale alt, ikke bare deler av beløpet. Vi håper havnen, som offentlig foretak. ser det urimelige i å beholde millionbeløp man bevisst har innkrevd ulovlig fra en enkeltbruker. 

Ankesak neste uken

Ankesaken mellom Hurtigruten og Bodø havn finner sted i lagmannsretten i Tromsø i neste uke.

Et av de viktigste temaer i retten blir spørsmålet om modellen som skal benyttes for kundebetaling.

- I det store og hele blir dette et spørsmål om Hurtigruten og andre kunder skal betale det driften koster, eller om dette skal subsidieres av kommunene. Vi håper på en dom i lagmannsretten som er mer rimelig enn den forrige slik at vi kan sette oss ned sammen med kundene våre og løse felles utfordringer utenfor rettssalen, sier styrelederen.

Hurtigruten har et litt annet syn på den kommende rettssaken:

- Rettssaken handler om hvorvidt havnen har rett til å avkreve brukerne urimelige og vilkårlige priser under urimelige og vilkårlige vilkår, og et prissammarbeid i strid med konkurranseretten. Dersom havnen har kostnader de ikke klarer å dekke uten å kreve urimelige priser, må de ta ned kostnadene. Kommunen kan eventuelt selv da avgjøre om de vil subsidiere havnens investeringer ut over dette, sier Lillebo i Hurtigruten.