Nordland fylkesting vedtok ny Regional transportplan onsdag 15. juni. Det innebærer at den sterkt etterlengtede gang- og sykkelveien mellom Godøy (Gøya) og Saltstraumen endelig er fullfinansiert og vil bli bygd innenfor transportplanperioden. Opprinnelig var hensikten, både administrativt og politisk, at dette prosjektet skulle realiseres først - før nyveien fra Tverlandet og bygging av Tverlandsbrua. Det skjedde ikke.

For vi som har forstått fornuften i prosjektet og jobbet det fram, og for de som er konkret berørt av den farlige trafikksituasjonen i Gøya, er vedtaket i fylkestinget helt fantastisg og gledelig! Derfor undrer vi oss at AN på fredag 17. juni kun spanderer en "bitte liten epistel" på side fire. Saken fortjener faktisk en mye større omtale og oppmerksomhet!

Gang- og sykkelveien ved denne delen av fv. 17, utløser oppnåelsen av et tosidig mål:

1. Sammenhengende gang- og sykkelvei fra Bodø sentrum til Saltstraumen (Tuv).

2. Øker trafikksikkerheten fra krysset der nyveien møter "gamlevien" og

fram mot Knaplund (v/ Salstraumen kirke).

Vi er svært takknemlig for innsatsen til Nordland Senterparti , som i det siste har stått på overfor Fylkesrådet. En særlig offentlig takk fortjener fylkestingsrepresentanten fra Bodø, Svein Møllersen (SP). Takken rettes også til fylkesråd for samferdsel, Monika Sande, og fylkesråd for økonomi, Svein Eggesvik, begge fra Senterpartiet.

Imidlertid, i all nåværende jubelrus, aner vi også en mulig "fare": Det er om kommende transportplanperiode er kommet til sin ende uten at arbeidet ute i felten er påbegynt!. Kan vi stole på at Svein Møllersen (SP) videre følger opp prosjektet?