Byplansjefen har vedtatt å legge forslag til detaljreguleringsplan for Bulrathaugen ved Hunstadsenteret ut til høring og offentlig ettersyn. Høringsfristen er 23. desember 2017, skriver Bodø kommune.

Hensikten er at det skal legge til rette for et kontor- og forretningsbygg.

Gunvald Johansen Bygg AS står bak byggingen av bygget. Det er de samme som sto bak Hunstadsenterer.

Det er 3.000 kvadratme ter som er skissert til kontor og forretning, mens de gjenværende 3.000 kvadratmeterne er satt til andre formål. Tomta er regulert til barnehageformål, men i henhold til bystyrevedtak er tomta frigitt til andre formål.

Vi har ikke lyktes å komme i kontakt med Gunvald Johansen Bygg AS.