Har stanset kjønnsdelt svømmeundervisning på Bodø-skole

Satt ned foten: Rådmann Rolf Kåre Jensen, opplyser til AN at Bodø kommune har stanset praksien med kjønnsdelt svømmeundervisning på Hustad ungdomsskole med umiddelbar virkning.

Satt ned foten: Rådmann Rolf Kåre Jensen, opplyser til AN at Bodø kommune har stanset praksien med kjønnsdelt svømmeundervisning på Hustad ungdomsskole med umiddelbar virkning. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

SISTE: Bodø kommune har stanset praksisen med kjønnsdelt svømmeundervisning på Hunstad ungdomsskole med umiddelbar virkning. 

Det opplyser rådmann Rolf Kåre Jensen til AN.

- I neste uke skal vi ha et møte med fylkesmannen hvor vi skal diskutere dette, så får vi se hva fylkesmannen sier. Vi skal uansett ikke ha en praksis som er i strid med opplæringsloven. Vi skal ikke drive med kjønnssegregering, sier Jensen.

Tirsdag skrev NRK Nordland at klasse 10 A ved Hunstad ungdomsskole i Bodø tillater kjønnsdelt svømmeundervisning.

- Så langt vi vet er det bare denne klassen i Bodø som har hatt denne praksisen, sier rådmannen.

Gjennom hele skoleåret har klassen hatt egen gutte- og jentesvømming. Det har ført til at flere deltar i svømmetimene, skriver NRK.

Det er elevene selv som ønsker kjønnsdelt svømmeundervisning, og årsakene er sammensatt, ifølge kontaktlærer Line Birgitta Schistad.

- Unge mennesker i dag har en problematikk å forholde seg til på mange aspekter i livet. Noe av dette går utover skolehverdagen og gjør det vanskelig for dem å ha svømming med hele klassen. Derfor har vi valgt å kjønnsdele svømmeundervisninga, sier hun til NRK.

Ifølge undervisningssjef Tore Tverbakk i Bodø er det snakk om seks skoletimer, som er det antallet svømmetimer elevene har på 10. trinn.

- Ikke greit

Utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Nordland, Guri Adelsten Iversen, opplyste til AN tidligere i dag at de trolig ville be Bodø kommune om å stanse ordningen.

- Hvis det er slik som vi har fått det framstilt - at dette er en ordning som har pågått gjennom skoleåret - kommer det utenfor unntaksbestemmelsene. Og da ligger det an til at vi vil kreve at kommunen stanser ordningen, sier Adelsten Iversen.

Ifølge opplæringsloven er det ikke lov med kjønnsdelt undervisning til vanlig. Det kan bare skje i konkrete tilfeller og av tungtveiende grunner.

- Det kan se ut som vi har ulik tilnærming til hva som er "til vanlig". Har dette pågått gjennom et helt skoleår, er det ikke greit, sier Adelsten Iversen.

- Hva tenkte du da du fikk høre om at klassen var delt i svømmeundervisninga?

- Jeg ble litt forundret. Jeg trodde kanskje ikke vi var der.

- Har du vært borti liknende tilfeller andre steder?

- Ikke i Nordland, men jeg har hørt om det fra andre fylker, og vet at det i flere tilfeller er stanset.

- Nå sier faglæreren at å dele undervisningen etter kjønn har fungert godt på den måten at det er lite fravær. Er ikke det en god nok grunn til å fortsette?

- Nei, det er det ikke. Elevene skal lære i et fellesskap, og skolen må finne andre måter å oppnå den suksessen på. De må jobbe med gutte- og jentemiljøene. Helt fra starten av skal skolene  jobbe for at elevene skal utvikle respekt og toleranse, sier Guri Adelsten Iversen.

Loven skal tolkes strengt

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har nylig slått fast at opplæringsloven skal tolkes strengt når det gjelder inndeling i grupper etter kjønn. I en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet 4. mai i år står det at det skal svært mye til for å dele gutter og jenter i undervisningen.

Kjønnsdeling skal være et unntak, og hvert enkelt tilfelle må vurderes for seg står det i en oppdatert veileder fra Kunnskapsdepartementet. Veilederen gir noen eksempler på tilfeller hvor det kan være aktuelt at gutter og jenter har undervsining hver for seg.

- Et eksempel er timer hvor temaet er kjønnsidentitet eller seksualitet. Skolen kan også skille gutter og jenter i svømmming eller kroppsøving hvis skolen ikke har garderobeanlegg med egne garderober for jenter og gutter, sier Røe Isaksen.

Veilederen sier samtidig at skolen i disse tilfellene først må se om det finnes andre løsninger.   

- Vi har lang tradisjon for at gutter og jenter har undervisning sammen. Fellesskap på tvers av kjønn er en stor styrke ved den norske skolen, sier kunnskapsministeren.

Han legger til at reglene om kjønnsdeling har vært praktisert ulikt og at mange har vært i tvil om hva som er tillatt.

- Nå blir det enklere for skolene å se hvilke helt spesielle situasjoner som kan kreve at man deler guttene og jentene i ulike grupper. Det vil skape mer lik praksis over hele landet, og er et viktig grep for å sikre den norske fellesskolen, sier Røe Isaksen i pressemeldingen.

- Bryter loven

Kent Gudmundsen fra Høyre i opplæringskomiteen på Stortinget, sier til NRK at Hunstad ungdomsskole bryter opplæringsloven når de tillater kjønnsdelt svømmeundervisning.

Han understreker at elever vanligvis ikke skal deles i grupper etter hensyn til for eksempel kjønn eller religion.

- Dette er hovedregelen som også skal tolkes strengt. Det er bare dersom det er andre tungtveiende elevhensyn av helsemessige eller praktiske grunner som skal tilsi at man skal få lov til å klage, sier han til NRK.

- Kan gjøre tilpasninger

Ifølge kontaktlærer Line Birgitta Schistad, kjønnsdeler skolen svømmeundervisninga når de mener det er behov for det.

- Slik loven er i dag skal vi ikke dele inn etter kjønn, etnisitet eller religion, men det står også at man kan gjøre tilpasninger. I veilederen til loven står det at hvis noen elever føler det krenkende eller føler veldig ubehag ved å bli utsatt for en undervisning med alle elevene, så skal vi tilpasse, sier hun til NRK.

Avisa Nordland har vært i kontakt med Schistad, som ikke ønsker å uttale seg om saken på nåværende tidspunkt.

- Elevene har eksamen i morgen, så nå ønsker vi ro. Jeg kommenterer gjerne saken på fredag, når eksamen er vel overstått, sier hun til Avisa Nordland.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken