Spørsmålet om petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten Vesterålen og Senja har vært en gjenganger ved de tre siste Stortingsvalgene. Saken har preget valgkamper og den har vært sentral i regjeringsforhandlinger. Situasjonen i dag er at vi har et bredt flertall på Stortinget som i praksis ikke vil åpne for petroleumsvirksomhet gjennom en konsekvensutredning. Dette ble situasjonen etter at Arbeiderpartiet på sitt siste landsmøte vedtok å legge bort kravet til konsekvensutredning.

Stortingsflertallet er der fordi politikere har lyttet til forskere som på grunn av de enorme naturverdiene advarer mot oljevirksomhet. Man har lyttet til fiskere som har gjort smertelige erfaringer med seismikkskyting, og man har sett at folket ikke vil være med på å ta risikoen med petroleumsaktivitet i våre mest produktive og sårbare områder.

Men programkomiteen til regjeringspartiet Høyre har åpenbart ikke lyttet til disse. Innledningsvis i programforslaget heter det

” Klimaendringene tvinger frem nye tankesett og nye ideer. Vi går inn i en grønn fremtid der verdiskapingen må opp og utslippene ned. I denne fremtiden trengs Høyres politikk og løsninger. “

Det bra, men når programkomiteen samtidig foreslår å konsekvensutrede olje og gassvirksomhet i Lofoten, Vesteråle og Senja faller alle gode intensjoner på steingrunn. Dette er det stikk motsatte av å tenke nytt og styre mot en grønn framtid.

Norge og verden har gjennom Parisavtalen forpliktet oss til å holde global oppvarming til maksimalt 1,5 grader. Det er ikke rom for olje og gassvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja om vi skal være i nærheten av å følge kravene i avtalen.

Det har vært en lang kamp for å komme dit vi er i dag. Folkeaksjonen har bidratt med å formidle kunnskap om havet, vi har pekt på den enorme verdiskapningen gjennom tusen år, og vi har satt lys på framtidens muligheter i regionen. Vi har imøtegått alle fagre løfter fra oljelobbyen om tusenvis av arbeidsplasser og mulighet til sameksistens med fiskeriaktivitet.

Folkeaksjonen har som mål å få et vedtak på Stortinget som garanterer varige petroleumsfrie områder utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Dette er et krav som står sterkere enn noen gang tidligere. Matsikkerhet handler om en nasjons evne til å skaffe mat. Vi står midt i en global krise med en pågående pandemi. Den setter sjølberging på agendaen på en brutal måte og våre fornybare matressurser blir enda viktigere å verne om. Et oljefritt Lofoten Vesterålen og Senja er den beste garantien for at vi fortsatt kan høste av Norges største matressurs. Engasjementet for disse verdiene gjenspeiles i Folkeaksjonens enorme medlemstilstrømming det siste året.

Folkeaksjonen krever et klart svar fra alle partier som stiller til valg i 2021: For eller mot oljevirksomhet i matfatet?

Vi er klare for å jobbe hardt med å løfte saken inn i valgkampen for å få et godt og endelig vedtak som gjør at vi kan legge ballen død. Et vedtak som trygger matsikkerheten, sikrer de evige naturressursene for våre etterkommere og som bidrar til at Norge kan kalle seg et foregangsland i den globale klimakampen.

Vi krever at Stortinget vedtar et varig oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja i 2021!