Høyrepolitikk kjenner vi, men hvilket "folk" er det B. L. Thorheim (H) (an.no 28.11.22) snakker om som har fått bedre privatøkonomi?

Er det de som er blitt så rike gjennom 8 år med Høyrestyre at de ikke holder ut å bo i Norge lenger? Det er visstnok 45 rikinger, alle har ikke milliarformue, som er blitt skatteflyktninger i skatte"paradiset" Sveits. "Vanlige folk" blir, til nød, solflyktninger i Spania. Høyre har bidratt med mellom 30 og 40 milliarder i skattelette til de alle rikeste i perioden 2013 til 2021.

Eller er det de familiene som ligger under fattigdomsgrensa og står i økende matkøer, godt hjulpet av en dyrtid, med prisøkning på nødvendighetsgoder som langt overstiger økningen i lønn, pensjon og sosialsatser, og som minimalt har hatt glede og nytte av den enorme skatteletten de siste årene.

Det er mulig det finnes noen rike (korn?)bønder på Østlandet, men hva mener Thorheim med at noen lokalsamfunn i distriktene er blitt rike på landbruk, annet enn muligens fruktbygder i Hardanger? Dokumentasjon? At mange privatpersoner er blitt rike på lakseoppdrett, er grundig dokumentert de siste årene, men uten at kommunene har fått del i samme inntektsutvikling.

En rapport fra SSB fra 2020 (SSB Analyse 2020/13 Eierinntekter, skatt og inntektsulikhet i Norge) har sett på utviklingen i inntekt og skatt for perioden 2001 til 2018. Resultatene viser at folk med normal gjennomsnittlig bruttoinntekt på 400 000 har betalt 22 prosent skatt, mens de superrike, med gjennomsnittlig bruttoinntekt på 50 millioner kroner bare betaler 11 prosent skatt.

Høyres praktiske skattepolitikk er ikke den at alle skal yte etter evne (= inntektsnivå), men at de med størst utbytte og formuesvekst må skjermes, slik at de ikke blir frarøvet all rikdom og føler seg som sosialklienter.

50 sjømatmilliardærer på Kapitals rikingliste i år sier sitt om avkastningen i denne næringen, der eierinntekt, etter skatt, er betydelig høyere enn arbeidsinntekt og kommuneinntekt.

Muligens kan Høyre gi et nytt innhold til "coming home for Christmas", med å lokke Sveitsemigrantene med "coming home for low or no taxation". Det ville være en bærekraftig julegave - for Høyre - i 2025.