Gå til sidens hovedinnhold

Hovedproblemet er at Bodøs største klimakutt må komme på områder kommune har liten innflytelse over

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Bystyret i Bodø har vedtatt å kutte klimagassutslippene med 70 prosent innen 2030.

Kuttet på 70 prosent er i forhold til referanseåret 2009, slik sett har kommunen allerede hatt 12 år på seg til å komme nærmere målet. Så har ikke skjedd i noen vesentlig grad; de siste årene har klimagassutslippene i Bodø stort sett stått på stedet hvil.

Et arbeid man ikke engang har maktet å starte i løpet av 12 år skal altså gjennomføres på 9 år. Det må i sannhet kalles ambisiøst, og bedre blir det ikke av at byggingen av ny flyplass alene ligger an til å øke klimagassutslippene med 180.000 CO2-ekvivalenter.

De må nå også kuttes, i tillegg til de 144.000 tonnene som alt ligger inne i de 70 prosenten.

Det sier seg selv at dette kommer til å bli svært vanskelig. Men ikke umulig.

Planen er å benytte seg av en så utslippsfri teknologi som mulig under utbyggingen av flyplassen. Problemet er at mye av denne teknologien ennå er under utvikling.

En ny flystripe vil dessuten bidra til reduserte CO2-utslipp fra luftfarten, og den nye bydelen som skal utvikles ønsker å bli verdens første utslippsfri by.

Så det vil nok kunne lykkes å redusere akkurat dette klimaavtrykket vesentlig forhold til dagens anslag på 180.000 tonn.

Likevel gjenstår det enorme kutt. Bodø kommune har lagt fram et eget klimabudsjett for hvordan dette skal kunne skje. Men et budsjett er kun et styringsredskap, skal det ha noen som helst effekt må politikerne følge opp med vedtak som sørger for at kuttene faktisk tas.

Her har politikerne i Bodø et kjempeproblem – i tillegg til at de bare har klart å kutte utslippene med 3 prosent siden 2009: De største kuttene må komme på områder kommune har svært liten innflytelse over.

I Bodø er det passasjerfarten til sjøs som er den største synderen, og selv om kommunen samarbeider godt med både fylkeskommunen og Vegvesenet har den i realiteten svært lite den skal si på dette området.

En annen stor utslippskilde er bygg- og anleggsbransjen. Her er det planlagt ekstremt mange prosjekter framover. Makter kommunen å presse fram kutt her, uten å hemme byutviklingen?

Hvor realistisk Bodøs ambisiøse plan for å få ned utslippene egentlig er avhenger altså av mange andre enn de lokale politikerne. De kan bli gode å ha å skylde på om målet glipper.

Kanskje hadde det derfor vært bedre om man nøyde seg med å lage et budsjett over hvor mye kommunen skal kutte på områder den selv har kontroll med.

Riktignok utgjør det en relativt liten del av de totale utslipp, men det ville i hvert fall gitt velgerne noe å holde lokalpolitikerne ansvarlig for om målene ikke nås.

Kommentarer til denne saken