Søndag klokka 13 opplyser riksmekler Mats Wilhelm Ruland til NTB at partene fortsatt er i mekling i lønnsoppgjøret – mer enn et halvt døgn på overtid.

I alt 1.250 hotell-, restaurant- og cateringansatte går ut i streik fra søndag dersom partene ikke kommer til enighet.

Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Reiseliv samt Parat og NHO Reiseliv startet fredag formiddag.

Varselet om plassfratredelse for 1.250 ansatte omfatter 83 bedrifter som er tilsluttet NHO, og sju bedrifter som har direkteavtale med Fellesforbundet.

Parat omfattes også av meklingen, og 15 ansatte ved Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo går ut i streik dersom de ikke kommer til enighet med NHO Reiseliv. Ved en eventuell opptrapping kan streiken komme til å omfatte flere hundre ansatte ved hoteller i Oslo og i fly-cateringvirksomheter på Gardermoen, varsler Parat.

Fellesforbundet har tidligere skrevet i en pressemelding at de gikk til forhandlingene med ønske om å heve lønnen i bransjen, slik at hotell- og restaurantnæringen skal bli mer levedyktig og attraktiv i konkurranse med andre næringer.

Klokken 15:00 er det brekreftet at streiken er avverget.

Fellesforbundet og NHO Reiseliv er kommet til enighet etter å ha meklet 15 timer på overtid. Dermed blir det ikke streik blant ansatte i hotell- og restaurantbransjen.

Fellesforbundet har fått gjennomslag for økt lønn og bedre vilkår for ansatte i hotell, restaurant og catering, skriver Fellesforbundet i en pressemelding.