Vurderer nytt hotellprosjekt

Ellingsen Seafood vil satse på reiseliv i Skrova og planlegger nå å utvikle ei stor tomt til overnatting.