Kjære Glimt! Gratulerer med dagen! I år feires kvinnedagen i Bodø til et historisk bakteppe av de sjeldne. For to hundre år siden ble byen grunnlagt, og for hundre år siden ble fotballklubben Bodø/Glimt stiftet.

Dere har med andre ord vært viktige for oss – i lang tid. Sammen med de mange andre klubbene i byen, skaper dere en arena som gir god helse og mening i livene for tusenvis av mennesker.

Bodø hadde ikke vært det samme uten dere. Byen hadde vært fattigere. Det hadde vært mindre lidenskap, folkefest, lykkerus, felles fall og oppreisning, forståelse og historier. Når vi nå slår på stortromma og hyller oss selv og byen vår, er dere en av de som skal feires. Og dere bør selv feire.

Når vi tenker tilbake til hvordan det var for to hundre år siden, er det mange ting å reflektere rundt på en dag som 8.mars.

For to hundre år siden gikk gutter og jenter i forskjellige klasser. For to hundre år siden vokste det opp jenter som aldri kom til å kunne stemme ved Stortingsvalg.

Det var mange som forsvarte denne måten å organisere samfunnet på. Ikke minst var det mange kvinner som mente det var det mest praktiske og fornuftige. Det var sett på som rettferdig i det nyfødte demokratiet vårt. 

Vi er vel alle enige om at den tiden er over. Argumentene holdt ikke vann, vi har skjønt at det hverken er praktisk, rettferdig eller særlig verdig, verken for kvinner eller menn. Det var bare en gammel, seiglivet, dårlig vane som strukturerte og låste vår måte å tenke på. Noe som fikk oss til å stå stille.

Og her kommer poenget; er det egentlig særlig rettferdig eller verdig at en av byens viktigste samfunnsaktører kun inviterer gutter med på laget? Og selv om vi kan være enige i at gutter og jenter bør konkurrere på forskjellige lag; er det egentlig særlig praktisk å dele klubbene inn etter kjønn i 2016?

Halvparten av dem som begynner å spille fotball i Bodø er jenter. Ingen av dem spiller i Bodø Glimt. En av byens største kulturbærere er altså en klubb forbeholdt gutter.

Ingenting feil å si om Grand. Men når bussene kjører gatelangs og flagger under seriekampene, når gulfargen vaier i vinden; da nytter det ikke å heie på Grand.

For ingen skal fortelle oss at fotball bare er fotball. Dere har gitt byen sjel, noe å være stolte av og samles om. Frivillig sektor er til syvende og sist også en av bærebjelkene i vårt demokrati. Derfor får dere raus støtte av Bodø kommune og byens innbyggere. Men har vi egentlig tenkt over at flere titalls millioner kroner er forbeholdt halvparten av den oppvoksende slekt?

På kvinnedagen er det ett poeng som er viktigere å få fram enn alle andre. Kvinnesak og feminisme handler ikke bare om kvinner. Det handler om hvilket samfunn vi vil ha. Hvordan vi praktiserer fundamentale verdier i vårt demokrati, som likestilling og likeverd.

Begrepet ”likestilling” tar utgangspunkt i individets rett til likeverdig behandling tilpasset den enkeltes situasjon og behov, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, alder, funksjonsevne eller seksuell orientering. Likestilling mellom kjønnene kan derfor også knyttes til mangfolds- og antidiskrimineringsarbeid.

Idretten har en lang vei å gå for å bekjempe seksuell trakassering, overgrep, rasisme og homohets. Fra forskningen vet vi at kvinner er underrepresenterte i alle ledd av norsk idrett. Dette er spesielt tydelig på trener og dommersiden av idretten, hvor kvinner utgjør en klar minoritet. På utøversiden av idretten vet man at frafallet er betydelig høyere blant jenter enn gutter på tvers av idretter.

Det er altså flest hvite menn i idretten. Det er et demokratisk problem.

Det er 2016 og Fotballklubben Bodø/Glimt er hundre år. Dere er erfarne, seriøse og nyter stor tillit. For mange barn og unge i Bodø er dere det første møte med norsk organisasjonsliv. Holdningene som formes her tas med resten av livet.

Derfor må dere vise vei. For de neste hundre år og for den byen og det samfunnet ungene våre skal overta.

Høsten er gul. Og gult er kult -også for jenter. Det er på tide å starte et jentelag for Fotballklubben Bodø/Glimt.

Det vil bli en fantastisk markering i jubileumsåret, og en uovertruffen feiring av dere selv.

Dere har Bodøs befolkning i ryggen og vi kommer til å elske dere -førr evig.