Det skal kuttes i skolebudsjettet og følgene av dette rammer elevene på Bankgata ungdomsskole hardt.
FAU har tidligere aksjonert utenfor Rådhuset i håp om at man stanser prosessen rundt kuttene i Bodø skolene og finner andre områder å gjøre nedskjæringer i. Nå har elevene på Bankgata også begynt å bruke sin stemme i et siste forsøk på å få politikere og beslutningstakere til å forstå.

I flere dager har 8.trinn på Bankgata ungdomsskole aksjonert utenfor rådhuset i håp om å bli hørt.
Så modige, så smarte og så fortvilte.
Det er dette trinnet som blir rammet hardest da de fra høsten av skal gå fra fire til å bli tre klasser.
De vet best selv hva dette vil bety for dem.
De har tappert forsøkt å synliggjøre dette for posisjons partiene, men opplever ikke at de blir hørt.
De opplever tvert imot å bli møtt med stillhet, bortforklaringer og hån.
En annen konsekvens av kuttene er at spesialundervisning/støtte i mindre kan grad foregå inne i
klassene, det må bli mer gruppeundervisning på tvers av klassene. De svakeste elevene rammes derfor
dessverre også.

6000 elever, 12 000 foreldre og 1800 medlemmer i Utdannings-forbundet Bodø er helt imot å kutte i
skolebudsjettene. Det er lov å ombestemme seg og av og til er det veldig klokt å ombestemme seg.
I dette tilfellet vil det å ombestemme seg, være å leve opp til de løfter man var svært tydelige på i
høstens valgkamp, for bare 9 måneder siden.

Vi er så stolte av elevene og tenker samtidig som foreldre at det er uhørt at det må komme til dette.
14- åringer som føler de må demonstrere for å beholde noe de har krav på og som de vet at de har
behov for - nok lærere i klasserommet!
På vegne av elever, foreldre og lærere på Bankgata skole, ber vi om at de planlagte kuttene stanses og
at budsjetter blir revurdert. Det er fortsatt ikke for sent å snu i denne saken og det er kommet flere
gode forslag fra ulike politiske partier for hvordan man kan unngå å kutte i skoletilbudet. Ikke la det
gå ut over våre flotte elever, og ikke la stoltheten gå foran rettferdighet og sunn fornuft når man den
11. juni har muligheten til å reversere det vi mener er en historisk rasering av skoletilbudet i Bodø.