Våren er i anmarsj, og for landets ungdom er det tid for å prøve å finne seg en sommerjobb. For kommunene kan dette bety muligheten til å gjøre flere ting på en gang: skaffe seg sommervikarer, og vise ungdommen mulighetene som finnes i det lokale arbeidsmarkedet slik at de kanskje på sikt vil bo og jobbe i kommunen.

Mange norske kommuner har faste ordninger der de tilbyr ungdom sommerjobb. Noen kommuner dekker lønn til sommerjobb innen kommunal sektor, mens andre dekker lønn til både kommunal og privat sektor. To kommuner som i over 20 år har gjort dette er Lurøy på Helgeland og Utsira i Rogaland.

Ordfører Håkon Lund i Lurøy kommune forteller at de bruker penger på dette blant annet for at ungdom skal bli bedre kjent med jobbmulighetene både i næringslivet og i kommunen. Utsira-ordfører, Marte Eide Klovning, forteller at kommunen gjør det samme for å få Utsira-ungdommen hjem igjen, slik at de kan fortsette å bygge relasjoner i hjemkommunen. Å rekruttere stabil arbeidskraft til yrker som sykepleier, lærer og barnehagelærer er en stor utfordring for små distriktskommuner. Begge ordførerne er enige i at en sommerjobb for ungdom kan bidra til framtidig rekruttering av arbeidstakere til kommunale jobber.

Innen oppdrettsbransjen på kysten av Helgeland ønsker Alf-Gøran Knutsen (Kvarøy fiskeoppdrett) og Viktor Arntsen (Nova Sea, Rødøy) å gi så mange ungdommer som mulig sommerarbeid ved deres bedrifter. De tror det er mange som ikke er klar over hvilke arbeidsmuligheter som finnes i næringen, eller som er usikker på om det passer for dem. Til disse har de et budskap: søk! Med en sommerjobb innenfor oppdrett får du både unik erfaring, kompetanse og muligheten til å se Helgeland fra sin beste side. Både Alf-Gøran og Viktor håper på mange søkere, og at flere av disse etter sommeren har fått øyene opp for en ny karrierevei, på havet.

Sofie Thomassen er lærer i 1. klasse på Lovund skole. Hun har fra 13-årsalderen hatt mange forskjellige sommerjobber, blant annet igjennom Lurøy kommunes Ungjobbordning. Hun mener at sommerjobberfaringene har gitt henne økt kjennskap til jobbmulighetene i det lokale arbeidsmarkedet. Sommerjobben i barnehagen bidro for eksempel til at hun utdannet seg som barnehagelærer.

Tobias Eriksen går siste året på Båtsfjord private videregående skole. Helt siden han var 13 år har han hatt både sommer- og deltidsjobb i den lokale fiskeribransjen. Tobias mener at denne jobberfaringen er en viktig grunn til at han nå ønsker å ta en fiskerirelatert utdanning på UIT etter videregående, og komme tilbake til Båtsfjord etter endt utdanning. Både Sofie og Tobias forteller at det å ha sommerjobb har gjort at de har følt at det har vært bruk for dem, at de har fått tillit og at de var viktige.

Vi i Distriktssenteret vet, blant annet gjennom vårt arbeid med Ungdommens distriktspanel, at mange unge ønsker at man må framheve distriktenes muligheter, og at arbeidsplasser er helt avgjørende for at de skal fortsette å bli boende i bygda eller flytte tilbake dit. En fast ordning der kommunen hjelper til med at flere ungdommer får sommerjobb kan bidra til å oppfylle begge disse ønskene.