Du etterlyser takt og tone i debatten. Jeg etterlyser etterrettelighet og anstendighet i debatten. Når du påstår at jeg ikke har satt meg inn i saken og hva den handler om, gjentar du det samme narrativet du har fremsatt fra saken startet. At en konsekvensutredning kun er en ufarlig kunnskapsinnhenting.

Jeg anbefaler deg å lese innlegget «konsekvensutredning -et nøytralt verktøy?» som stod på trykk i Saltenposten lørdag den 18. juni. Signert av fire seniorforskere og en sjefsforsker fra tre ulike institusjoner. Når du har lest den kan du sette deg inn i NVEs saksgang for konsesjonssaker. Der vil du se at konsekvensutredning er punkt 2 i saksgangen. Punkt 1 er «Melding». Det betyr at å be om en konsekvensutredning er å be NVE om å sette i gang en konsesjonsbehandling av vindkraft. Når konsekvensutredningen er ferdig kommer punkt 3. «Konsesjonssøknad». Det er tiltakshaver (Blastr green steel eller de som har kjøpt dem) som vurderer om søknad skal sendes. Ikke kommunen. Det vil si at kommunen i realiteten da har gitt fra seg styringen i saken. I teorien har kommunen en mulighet til styring gjennom plan- og bygningsloven, men praksis viser at denne muligheten ofte blir tilsidesatt av NVE. Dette er NVEs konsesjonspraksis i et nøtteskall. I realiteten er den mye mer kompleks og innebærer feilaktig anvendelse av oreigningsloven, ekspropriasjonstillatelse, omfattende brudd på plan- og bygningsloven og statens ulovlige forvaltningsutøvelse.

Dette er realitetene i saken, og grunnen til at jeg antyder at ditt narrativ er feilaktig.

For da er du enten uvitende om konsesjonsprosessen i NVE, eller så har du forsøkt å føre befolkning og kommunestyrer i to kommuner bak lyset. Det er svært vanskelig å forestille seg at du, som direktør i et selskap som skal støtte en vindkraftaktør, ikke har satt seg inn i hvordan konsesjonsprosessen i NVE foregår, og da er det ikke helt urimelig å tenke at det ligger en annen agenda bak dine handlinger.

Du har ved flere anledninger pekt på mitt ansvar som folkevalgt og at jeg må behandle andres meninger med respekt. Jeg behandler alltid andre meninger med respekt. Manglende etterrettelighet og dokumentasjon derimot, ikke så mye. Du er kanskje vant til at din posisjon som direktør gir deg respekt. Du hadde kanskje håp om at vi skulle være høflige og servile i møte med deg og tro på alt du sier i kraft av din tittel. Beklager. Ikke på Fauske og i alle fall ikke i Sulis, fagbevegelsens vugge. Som har en lang historie med direktører som har følt seg berettiget til å skalte og valte med fellesskapets ressurser.

Den respekten du så åpenbart savner får du ikke gjennom din tittel. Den må du fortjene gjennom ord og handling. Når du da gang på gang målbærer det samme feilaktige, eller svært upresise narrativet, er det min fordømte plikt som folkevalgt å stoppe deg. Si klart ifra om at dette ikke medfører riktighet. Når det ikke ser ut til å hjelpe, må jeg korrigere deg. Irettesette deg. Uansett om det er uvitenhet eller desinformasjon du målbærer. Jeg kan forstå at du opplever det ubehagelig. Ingen liker å bli «tesnakka». Ingen liker å bli snakket ned til. Det bør du kanskje ta med deg videre i livet. Det du nå har opplevd i møte med meg, er det samme som store deler av Salten har opplevd i møte med deg. Forskjellen mellom oss er at jeg påpeker manglende dokumentasjon, uetterrettelighet og forsøk på å påvirke prosessen på en, etter min mening, uredelig måte. Da synes jeg at jeg har rett til å innta en litt nedlatende holdning til deg. Spesielt fordi jeg saklig har forsøkt å korrigere uetterretteligheten i dine påstander ved mange anledninger tidligere.

Å gjenta en historie mange ganger er en kjent retorisk teknikk som kan være effektiv når man ønsker å påvirke. Dessverre kan det se ut som om den har hatt mest effekt på deg selv. Det kan se ut som om du har gjentatt denne historien så mange ganger at du tror på den. «Vi vil bare ha mer kunnskap» er narrativet du har forsøkt å fremme. Jeg har ved flere anledninger forsøkt å bidra med mer kunnskap. Spesielt om NVEs konsesjonsprosess og den lovløsheten som hersker i disse prosessene. Det har du ikke på noen måte tatt inn over deg. Det virker som om ditt behov for mer kunnskap er nærmest bunnløst til tross for stadig påfyll fra både min og andres side. Men det er kanskje ikke kunnskap du etterspør, men støtte til din og dine klakørers feilaktige og upresise narrativ.

Å påstå at du har tro på at folk fra Fauske og Sørfold er i stand til å ta opplyste valg er ganske drøyt fra deg som har gjort alt i din makt for at vi ikke skal være opplyst. Som har forkludret, skyggelagt og avsporet debatten i alle dine innspill. Å tilføre direkte uriktige premisser inn i saken er den egentlige forsøplingen av debatten. Ikke litt krasse kommentarer mot gjentatte usannheter, som du anklager Kikki Petsa og meg for.

Nei, Elnar Remi Holmen. Når du farer med usannheter, enten det er bevisst eller fordi du ikke vet bedre, må du tåle å bli «tesnakka», og når du attpåtil gjentar dette kan du ikke regne med å bli behandlet med respekt. Respekt er ikke noe du nødvendigvis har. Det er noe du kan få, og i lys av dine handlinger og uttalelser i denne saken får du ikke min.

Kjetil Sørbotten, Rødt Fauske