Høie utelukker aldersgrenser på intensivbehandling – Helsedirektoratet anbefaler stramme prioriteringer

Foto:

Av

Den norske helsetjenesten kommer ikke til å sette aldersgrenser for intensivbehandling, sier helseminister Bent Høie (H).

DEL

Den norske helsetjenesten kommer ikke til å sette aldersgrenser for intensivbehandling, sier helseminister Bent Høie (H).

Han viser til at Italia har satt en aldersgrense på 60 år for intensivbehandling.

– Slike aldersgrenser kommer vi ikke til å sette i Norge, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

– Vi tar ikke beslutninger om behandling kun ut fra alder i den norske helsetjenesten. Det har vi ikke gjort til nå, og det skal vi heller ikke gjøre framover. Alle pasienter skal bli vurdert individuelt, uansett helsetilstand, alder og diagnose, sier Høie.

Verdigrunnlaget endres ikke

Pasienter vil bli prioritert ut fra alvorlighet, hva som er mest effektiv behandling og de ressursene behandlingen krever. Som følge av dette vil noen pasienter vente lenger enn andre på behandling.

– Vi opplever en krevende tid der mye endrer seg, men verdigrunnlaget i helsetjenesten endrer seg ikke, sier Høie.

Helsedirektoratet har likevel utarbeidet et nytt notat med råd om prioriteringer i helsetjenesten. Her fremgår det at ressursknapphet i forbindelse med utbruddet vil gi krevende prioriteringer.

– Dette vil innebære å nedprioritere pasienter som kan vente på behandling, det kan redusere kvaliteten på behandlingen, og at noen som i dag får behandling, ikke vil få behandling, heter det.

Gjelder ikke nå

Fungerende assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier at notatet er utarbeidet etter at helse- og omsorgstjenesten har bedt om tydeligere prioriteringsråd for hvordan de best mulig skal behandle pasienter i Norge under koronapandemien.

– Målet er å gi helsepersonell og ledere overordnet støtte til krevende prioriteringsbeslutninger etter kriterier for nytte, ressurser og alvorlighet, sier Nakstad.

Han understreker at rådene de kommer med i notatet ikke gjelder nå, men dersom man kommer i en situasjon der man får større pågang av pasienter enn man klarer å håndtere.

Pasienter skal gis verdig oppfølging

Direktoratet mener også at det kan bli aktuelt å utvide bruken av telefon- og videokonsultasjoner, som allerede har startet opp i flere virksomheter.

– Det er likevel ikke snakk om å stoppe alt, og vi må også passe på at venterommene hos fastlegene ikke blir helt tomme. Vi skal fortsatt kunne drive helsetjenester i Norge.

Han sier også at etiske utfordringer ved endring eller avslutning av behandling skal drøftes i fagmiljøet.

– Pasientene skal uansett gis lindrende behandling og verdig oppfølging, sier Nakstad.

(©NTB)

Artikkeltags