Som tidligere gårdsbarnehageeier er jeg bekymret for alle de private barnehagene som har turt å utvikle spesielle tilbud, til glede for barn, familier og ansatte.

Det er med stor skuffelse jeg observerer at de rødgrønne partiene har en politikk som i praksis vil ta knekken på mange av de flotte private barnehagene som ble bygd opp etter barnehageforliket i 2003. I sin tid var det de rødgrønne som ga oss motet til å bygge ut. Det er helt surrealistisk at de også ble årsaken til at vi solgte.

Vi var en av alle dem som tok utfordringen og bygde ut vår gårdsbarnehage på starten av 2000-tallet. Den gang hadde vi stor tro på at vi kunne skape en levedyktig bedrift som en dag kunne videreføres til våre barn. Lite visste vi hvor feil vi tok. Etter mange år med uforutsigbare tilskudd og usikkerhet i politisk føringer, ble det en stor belastning å stå ansvarlig som eier av barnehagen.

De første årene vi drev barnehage, var det aldri i våre tanker at vi skulle selge. Vi tok det nesten som en fornærmelse da noen av de store kjedene kontaktet oss med ønske om å kjøpe livsverket vårt.

Men over tid ble det for slitsomt å kjenne på uforutsigbarheten. Dessuten var det belastende å bli stemplet som «velferdsprofitører». Så da vi begynte å tenke på barnehagens framtid, innså vi at dette ikke var noe vi ønsket at våre barn skulle drive videre. Derfor solgte vi i 2019 barnehagen til Læringsverkstedet.

I dag er vi glade for valget vi gjorde. Det er det flere grunner til.

Tilknytningen til en stor og profesjonell aktør har gitt oss muligheter til å drive kompetanseheving på en måte vi tidligere bare kunne drømme om. Vi har tilgang på alt vi måtte trenge av pedagogisk støttemateriell, men samtidig velge hva av dette vi skal ta i bruk. Vi kan jobbe i barnehagen på dagtid og sove godt om natta. Og selv om barnehagen er eid av et konsern, har vi veldig høy grad av frihet til å ivareta den egenarten den alltid har hatt.

I tillegg har det politisk gått fra vondt til verre i årene som er gått siden vi bestemte oss for å selge.

Formålet med både Storberget-utvalgets innstilling og regjeringens nye lovproposisjon er å hindre høy privat fortjeneste på barnehagedrift. Det at de private barnehagene har tariffavtale, de samme reglene for ansatt- og pedagogtetthet, samt barnehageloven å forholde seg til, gjør at det ikke er mulig å få høy fortjeneste fra driften av barnehager.

Det at vi i Norge, etter barnehageforliket i 2003, har klart å bygge opp alle disse fantastiske barnehagene, burde vi være stolte av og gjøre alt vi kan for å beholde. Vi, og sikkert flere andre, har opplevd internasjonal interesse. Vi har hatt besøk fra flere land, blant annet en fra Skottland som ble så imponert at hun inviterte oss til Inverness for å holde foredrag på et stort seminar.

Vi har skapt mange nye arbeidsplasser i distriktene, spesielt for kvinner, noe vi er veldig stolte av.

Disse tilbudene fra de små og mellomstore barnehagene i distriktene står i fare for å forsvinne med den politikken som nå føres.