La meg være helt klar på en ting, dette leserinnlegget er utelukkende et utrykk for mine meninger som privatperson.

Jeg er født i ei lita bygd i Nordland, i utkanten av utkanten og til og med på et gårdsbruk, det har opp gjennom tiden herdet meg som person, i det legger jeg at jeg har fått servert kommentarer om fjøslukt og sammenligninger med sau og kyr, samt at jeg har en dialekt som i min tid i blandt annet forsvaret var høyst upassende i deler av landet med en lavere terskel for personer med anderledes språk og bondsk oppførsel.

Det overnevnte har i få tilfeller gått inn på meg, all tid jeg har oppfattet meg selv som relativt kognitiv sterk i forhold til mine kritikere og jeg har hele tiden tilstrebet å gå midt i gangen med hevet hode.

Når man har kommet opp i 50-årene har denne ballasten sett i dagens lys gjort meg i stand til å filtrere ut uviktige og tåpelige personkarakteristikker om min person og jeg forventer ikke oppreisning for noe, det jeg ønsker å poengtere er at i dagens samfunn virker det som om vi tendenser til å dra krenkekortet, fremfor å fokusere på våre egne egenskaper og heve oss over tøv.

Min frykt er at i lys av krenkelser, kjønnskamp, religion og fremmedfrykt mm er i ferd, selv om det kan virke velmenende, å utvikle et segregert samfunn, hvor alle våre særegenheter trenger en beskyttende organisasjon, i stedet for at man tenker på alle som medmennesker, uansett rase, religion, legning, kjønn geografisk tilknytning eller politisk tilhørighet.

Vi går nå i mot et valg på lokanivå og her er alle avskyggninger av samfunnets diversitets mulighet til å gå med hevet hode midt i gangen å bidra til et inkluderende samfunn. Vi har bruk for at alles meninger blir hørt gjennom engasjement for egen sak og ikke gjennom at man at man roper krenket hver gang noen mener noe annet enn det man selv står for, da vil demokratiet fungere på det beste.

Så må man tåle at andre mener og ytret ting som ikke er i tråd med din oppfatning, men heller argumentere for ditt eget syn.

Fremfor alt, møt folk med anderledes meninger med respekt og tenk gjennom din måte å kommunisere med dem på, det kan hende det er noe å lære hos dem.