Jeg er helt enig med deg som roper HURRA for sentrum. Jeg trives også og synes gågata utenfor Stormen og området mot båthavna er praktfull. Det samme synes jeg om torget og Solparken. Områdene besøkes flittig i helgene og på godværsdager. Det gleder mange, spesielt vi som bor her. Men jeg ønsker at handelsstanden også skal overleve, og da MÅ de ha kunder, mange kunder. Det får de ikke så lenge det er vanskelig og veldig dyrt å parkere. Offentlig kommunikasjon er også ofte upålitelig, og på kveldstid og i helgene er det for få bussavganger.

De fleste drar til City Nord for å handle på grunn av godt utvalg, tilgjengelighet og bekvemmelighet og på grunn av lett og gratis parkering. Og den utviklingen er styrt av Bodø kommune. Det kunne lett vært attraktivt i sentrum også hvis der hadde vært noen gratis parkeringsplasser et par timer daglig i sentrumsnære gater, billigere parkering og kortere avgiftstid. Skatteinntektene fra økt handel ville kompensert for tapte parkeringsinntekter.

I dag tilrettelegges det i stort monn for gående og syklende, for å gjøre det trivelig for folk og for å verne miljøet, men måten det gjøres på fjerner folk! Dårlig vær, sur vind, snø og holke ser ikke ut til å bety noe for kommunen og politikere som prioriterer gang- og sykkelveier. Uansett hvor mye vi ønsker finvær og Akerbrygge-tilstander, så er det dårlig vær og mye vind Bodø i de fleste månedene av året. Og det MÅ det tas hensyn til! Bodø kommune velger å stenge flere gater til fordel for gang-og sykkelveier, fjerne mange parkeringsplasser, øke parkeringsgebyrene og som om ikke det er nok, øke tidspunktene for når det må betales gebyrer.

Jeg er veldig glad i Bodø sentrum, men vil gjerne legge bedre til rette for både barnefamilier, ungdommer, middelaldrende og eldre som ikke bor i sentrum slik at de av og til velger å handle og bruke andre fasiliteter som finnes i bykjernen. Nå håper jeg politikerne og kommunen kan være realistiske i sine planer og tilrettelegge for stor aktivitet i sentrum. De bør, i tillegg til kollektiv trafikk, tillate biler sentrumsnært, fjerne økningen i parkeringsgebyrene og ha flere parkeringsplasser som er gratis et par timer hver dag.

Se gjerne til Sandefjord, en trivelig by jeg ofte besøker. Der yrer det av liv i sentrum, og man føler seg virkelig velkommen, også om man har bil. Mange steder tilbys gratis parkering sentrumsnært de første to timene på kommunale plasser.