Gå til sidens hovedinnhold

Hjelp der hjelpen trengs mest

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fremskrittspartiet har den mest humane asyl- og flyktningpolitikken. Ikke bare vil man kunne hjelpe langt flere med Frps politikk, men også langt færre vil drukne i Middelhavet. Det er på høy tid med en endring, der Europa får en vesentlig omlegging av asylpolitikken.

Mange drukner: Siden 2014 har 20.000 mennesker druknet på vei over Middelhavet. Bare i 2020 døde 1.400 personer i forsøket på å nå Europa. Mennesker lokkes i døden i håp om et bedre liv. Senest ved årsskiftet kunne man lese i alle landets aviser om 15 måneder gamle Artin som ble funnet i strandkanten på Karmøy. Hele familien druknet da de forsøkte å komme seg fra Frankrike til England for å søke asyl. De hadde opprinnelig reist fra Iran.

Det er dypt tragisk at det føres en politikk som lokker mennesker ut på disse livsfarlige reisene. Samtidig sitter kyniske menneskesmuglerne igjen med en enorm økonomisk gevinst. Det viser hvor uetisk dagens asylsystem er. Alle de andre partiene mener at løsningen er å hente flere til Norge. Det er Frp sterkt uenige i. Vi mener det faktisk er det verste man kan gjøre – først og fremst for menneskene det gjelder, men også for landet vårt.

Et farlig signal å sende: Det har vist seg klart og tydelig at det ikke hjelper å hente folk hit. Man hadde kanskje sett for seg at det skulle bli færre mennesker i flyktningleirene da tusenvis ble hentet ut derfra. Imidlertid viser satellittbilder fra Moria-leiren at det derimot ble langt flere der etter at flere land stilte seg i kø for å hente mennesker derfra. Leiren var bygd for 3.000, og like før den brant ned bodde det 13.000 der. Å hente mennesker derfra sender et signal om at man bør ta sjansen på å reise dit. Det innebærer for mange å risikere livet på en reise over havet. Frp mener at norske politikere bør ta ansvar for å stoppe signalene om at dette lønner seg.

Vi må også huske på at FN har estimert at 80 millioner mennesker er på flukt, noe som er en økning på 15 millioner siden 2016. I tillegg viser befolkningsprognoser en betydelig befolkningsvekst de neste tiårene, der regionen med flest flyktninger i verden vil øke med 2,7 milliarder fram mot år 2100. Befolkningen vil dermed vokse med 3.000 personer hvert 48. minutt, noe som tilsvarer antallet Norge har tatt imot som kvoteflyktninger i 2020. Det sier seg selv at om Norge tar imot 3.000 eller 10.000 kvoteflyktninger i året, så løser det i realiteten ingen ting i det store bildet.

Hjelp der hjelpen trengs mest: Det er svært kostbart å hente folk inn til Norge. Kostnadene med dagens asylmodell er enorme. De er ikke bærekraftige. Livsløpskostnaden for å hente én flyktning til Norge er av Statistisk sentralbyrå anslått til om lag 20 millioner kroner. Dette tilsvarer 60 milliarder kroner i framtidige forpliktelser for hvert år vi henter 3.000 kvoteflyktninger.

For Frp er det ikke snakk om at vi ikke skal hjelpe. Men vi bør bruke pengene riktig. Og hjelpe flest mulig. For de samme pengene kunne vi hjulpet et vesentlig større antall mennesker i nærområdene. Vi vil heller hjelpe 760.000 mennesker i Jordan enn 500 i Norge. Det handler om å hjelpe der hjelpen trengs mest.

Frp vil ha et nytt asylsystem: Frp vil ha en ny asylmodell, der det blir umulig å få opphold ved å søke om asyl på grensen til Norge. De som prøver skal sendes til et tredjeland mens de venter på svar. Det har vist seg at de fleste som kommer hit som asylsøkere ikke har et reelt beskyttelsesbehov. Det er urimelig å bruke tid og ressurser på disse menneskene når det finnes folk i reell nød vi heller burde hjelpe.

Dersom Norge nekter å realitetsbehandle asylsøknader ved grensene, vil tusenvis av menneskeliv bli spart. Vi kan se til Australia som har gjort dette lenge. I 2012 var det over 400 migranter som druknet på vei over sjøen i Australia, men etter at landet nektet realitetsbehandling av asylsøknader ved grensen, har tallet vært null. Det samme har Danmark nå valgt å gjøre. Norge bør følge etter, slik Frp foreslo allerede i 2009.

Vi kan ikke sitte å se på at menneskesmuglere skor seg på at folk risikerer sitt eget og sine barns liv på en livsfarlig reise over havet. Vi må ta grep. Det er ingen som vil oppleve flere av disse tragiske drukningsulykkene. Vi kan ikke godta at døde barn skyller opp på stranda som følge av en feilslått asylpolitikk. Nå må vi ta ansvar og stoppe dette kyniske systemet én gang for alle.

Kommentarer til denne saken