Torsdag blir Britt Kristoffersen fra Senterpartiet ny ordfører i Hamarøy. Hun blir dermed historisk, som første ordfører i nye, sammenslåtte Hamarøy kommune.

Med på laget får Senterpartiet Arbeiderpartiet og SV, og Aps Elin Eidsvik blir ny varaordfører.

Det er nok et tegn på kvinnenes gjennombrudd i lokalpolitikken i Salten ved dette valget. Både Steigen, Fauske, Beiarn og Bodø har kvinnelig ordfører fra før, og Hamarøy skal styres av to kvinner.

Det var på hengende håret det ble resultatet, for et klart mindretall i Ap ønsket heller et samarbeid med Høyre og Venstre.

Det ville gjort Eidsvik til ordfører, men hun bedyrer at hun tross skuffelsen vil jobbe lojalt som varaordfører i den nye maktkonstellasjonen.

Det kan også bli helt nødvendig. En helt ny kommune skal finne sin form, og rivingene er åpenbare. Ikke minst geografisk, etter at vestsiden av Tysfjord for første gang tar plass i kommunestyret.

Og ikke bare det, hele 12 av de 17 representantene er bosatt der, til tross for at innbyggertallet der bare utgjør ca. 36 prosent av det samlede folketallet.

Dette har alt fått enkelte til å snakke om et «kupp», men det handler antakelig mer om en ekstra mobilisering i den nye delen av kommunen.

Det er ikke så rart, Tysfjord vestside blir nødt til å tilpasse seg en helt ny kommunal infrastruktur når det gjelder kommunikasjoner og tjenestetilbud. Det skaper usikkerhet, og behovet for å ha en hånd på rattet.

Det har man nå fått, men det betyr også ansvar. Ansvar for ikke utelukkende å representere egen bygd, men å ivareta interessene til flertallet i Hamarøy.

Her ligger det mange kimer til konflikt, som krever en god evne til samarbeid og respekt. Fra begge sider.

For både ordfører og varaordfører kommer fra Oppeid, og de kommunale systemer er i utgangspunktet best tilpasset «gamle» Hamarøy.

Uansett hvor i Hamarøy man kommer fra er nemlig utfordringen den samme; kommuneøkonomien.

Mye er fremdeles uavklart når det gjelder den, den nye kommunen etableres faktisk ikke før ved nyttår. Men mye tyder på at kutt vil måtte komme, og det vil utfordre samholdet, både mellom partiene og geografisk.

En av hovedkonfliktene da vil antakelig handle om et eventuelt nytt, sentralt helsehus. Både hvorvidt man har råd til det eller ikke, og hvor det eventuelt skal lokaliseres.

Selv om det til slutt lyktes politikerne i Hamarøy å få på plass et styringsdyktig flertall, er altså ikke alle problemer over. Det er på mange måter nå de begynner.

Så får framtida vise om partiene – og de ulike bygdene – makter å holde sammen, men denne torsdagen blir uansett historisk for Hamarøy.