For over 100 år siden ble Slipen bygd og var starten på et kulturhistorisk eventyr som har hatt enorm betydning og ringvirkninger for bygda Saltdal. Som utflyttet Saltdaling har jeg hatt stor glede av å besøke Blåfrostfestivalen og se kreativiteten og gjennomføringsevnen som bygget fortsatt huser.

På AN.NO 9. september er det publisert et debattinnlegg med Saltdals ordfører Rune Berg i spissen. Innlegget framstår som et forsøk på ei slags forklaring på historisk dårlig kulturpolitikk.

I ei tid da bolyst, attraktivitet, sosial bærekraft og frivillighet er viktige drivere for små og store lokalsamfunn, går altså et politisk flertall med Senterpartiet, Saltdalslista og Høyre i front og slår beina under en kulturell hjørnesteinsbedrift i Saltdal.

Hva har forandret seg, slik at Saltdal kommune nå har behov for å stenge ned all kulturaktivitet og selge bygget?

Det er en kjent sak at kommunen har anstrengt kommuneøkonomi. I mars måned vedtok derfor det politiske flertallet at man ønsket å gå i dialog med Blåfrost, med et sikte på at festivalen skulle overta bygget. Men, bare få uker senere sender Saltdal kommune ut en siste hilsen og stenger Slipen Scene med øyeblikkelig virkning. Etter 12 år med drift, der kommunen har mottatt leieinntekter fra hundrevis av ulike leietakere og arrangement, så får de det plutselig travelt med å stenge bygget. I stedet for å legge til rette for en sømløs overgang av eierskapet, så hamrer man altså plan- og bygningsloven i bordet og stenger ned all aktivitet på bygget.

Plan- og bygningsloven har vært den samme i alle år det har vært kulturell aktivitet på Slipen. Loven blir nå brukt som et skjold mot kritikken som kommer. Med bare et ørlite snev av smidighet kunne kommunens bygg forvaltere og det politiske flertallet i Saltdal holdt bygget åpent noen måneder til, slik at festivalen fikk drifte og ruste opp mot et kjøp. Snakk om umusikalsk håndtering, når man velger rett etter to års pandemi og stenge kulturscener. Endelig var frivilligheta og publikum klar for å innta Slipen Scene. Skadene og de negative konsekvensene pandemien har påført kulturen er store, og ringvirkningene dette politiske vedtaket gir regionen, blir en fortsettelse av nedbrytinga av kulturen.

Dette er villet politikk.

Ønsker kommunen å finne løsning, så finnes den.

Det er en brutalitet i det politiske vedtaket som overgår det meste; en fullstendig ødeleggelse av grunnlaget for aktiviteten til Blåfrostfestivalen og Slipen Scene, samtidig som det ønskes lykke til på veien. Og dette skjer på toppen av det hele midt i frivillighetens år, der Saltdal kommune er valgt ut som nasjonal foregangskommune ...