En alvorstynget statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) redegjorde for bakgrunnen på en egen pressekonferanse. Alvoret ble understreket ved at Støre for første gang hadde med seg forsvarssjefen under en orientering om krigen i Ukraina.

Tonen var også en annen enn for bare to uker siden. Den gang var beskjeden at krigen har "rykket nærmere Norge". Nå strammes budskapet ytterligere til, og følges opp av konkret tiltak.

Forsvaret skal heretter legge større vekt på beredskap og mindre på øvelser, samtidig som forsvarssjefen får større rom for å gjøre nye prioriteringer.

En av disse blir ifølge forsvarssjef Eirik Kristoffersen mer maritim overvåking.

At Støre skjerper budskapet og hever beredskapen betyr ikke at krigen er "kommet til Norge". Faren for et russisk angrep er fortsatt svært liten.

En ting er at angrep på Norge vil bli sett på som et angrep på Nato, og blir besvart deretter. En annen at Russland har mer enn nok med å håndtere den ukrainske motstanden.

De har neppe kapasitet for nye eventyr i utlandet. Elitestyrker stasjonert nær norskegrensen er for eksempel for lengst engasjert i Ukraina, uten at det ser ut til å ha hjulpet.

Ukraina har de siste ukene vunnet stadig mer terreng, og kan sto foran et endelig gjennombrudd rundt strategisk viktige Kherson.

Det bidrar utvilsomt til å skape den økende følelsen av desperasjon som nå stråler ut fra Kreml.

En ting er de trusler om bruk av atomvåpen det har ført til; dette er neppe mer enn trusler. Verre er den rene terrorbombingen av ukrainske sivile Putin har igangsatt, og hans ekstremt kyniske avgjørelse om å stoppe korneksporten fra Ukraina.

Det øker farene for en akutt sultkatastrofe i verdens fattige land, og er som tatt rett ut av forbildet Stalins repertoar.

Stalin sultet på 1930-tallet millioner av ukrainere til døde for å drepe all opposisjon, nå er Putin i ferd med å gjøre det samme i Afrika.

Dette avslører den ekstreme menneskefiendtlighet som ligger bak Putins krig, og det vil være naivt å tro at Norge vil være forskånet for den.

Kremls økende desperasjon har allerede ført til hybridlignende angrep på andre lands infrastruktur, og et av de mest fristende mål i dag er utvilsom norske gassinstallasjoner.

Ødelegges disse mister Europa tilgangen til norsk gass, og da vil vinteren bli ekstrem brutal. Lite tyder på at det vil svekke solidariteten med Ukraina, tvert om.

Men Putin har tidligere vært overbevist om at vi lar oss presse av hans brutalitet, og kan gjøre samme feil igjen.

Derfor er hevingen av beredskapen både riktig og viktig. Og en advarsel om hvilken vinter vi kan komme til å oppleve.