Her vil de bygge havpark: - Vi ønsker å styrke Bodø-regionen

Løvold Solution ønsker å transformere et fryseterminalområde til et marint og maritimt senter.