Her vil de bygge 44 boliger

Utbygger planlegger nytt boligfelt.