Her skjer det store endringer: – Vi er foran skjema