Her skjedde dødsulykken: – Nærmest alle gjør samme manøver

Torsdag var retten på ulykkesstedet for å høre tiltaltes forklaring over hendelsesforløpet.