Det var 16. mai i år at Statens Naturoppsyn (SNO) fikk melding om observasjon av bjørn ved Øvervatnet mellom Fauske og Sulitjelma.

"Bjørn er observert. Observasjonen er kontrollert av Statens Naturoppsyn. Observasjonen er usikker. Spor", heter det i registreringen hos Rovbase.no.

Utelukker ikke bjørn

Seniorrådgiver Vegar Pedersen i SNO kommenterer følgende om opplysningene hos Rovbase.no:

– Vi hadde feltkontroll på Lakså og sjekket et avtrykk satt på barmark lags ei sti. Observatøren mente det kunne være fra en brunbjørn, og meldte ifra til lokal rovviltkontakt i SNO, skriver Pedersen i en tekstmelding til AN.

Seniorrådgiveren sier at de konkluderer med at det er en "usikker" observasjon.

– Observasjonen er usikker. Det vil si at vi fra dette ene avtrykket, verken kunne bekrefte eller avkrefte om det kunne være fra brunbjørn. Vi fant heller ingen andre sportegn eller DNA rundt plassen, opplyser Pedersen.

Ikke siden mai 2019 er det dokumentert sikkert spor etter bjørn i Salten. Da var det DNA fra en bjørn i Evenesdal. Der var også forrige sikre registrering i Salten, i september 2018.

Mye jerv

Når det gjelder jerv er det imidlertid svært mange registreringer i Salten - som kartet under for det siste året viser:

Totalt er det 26 sikre dokumentasjoner på jerv i indre Salten det siste året.

Ifølge Rovbase.no har jerven tatt livet av totalt 19 sau og rein i Salten det siste året: Fauske (10 dyr), Saltdal (7), Sørfold (1) og Steigen (1).

73 gauper - av kvoten på 83 dyr - ble felt eller påkjørt under årets jakt som startet 1. februar og ble avsluttet 31. mars - to av dem i Salten, Lønsdal i Saltdal og Kobbhammeren i Sørfold. I tillegg ble det i desember i fjor felt to jerver i Saltdal: En hann i Vassbotnfjell på 13 kilo og en hunnjerv i Risedalen på 9,7 kilo.

Gaupa er den som har drept flest sau og rein i Salten det siste året.

Fra Hamarøy i nord til Saltfjellet i sør har SNO dokumentert totalt 46 dyr som er drept av gaupe siden sommeren i fjor. Kartet viser at det er Saltdal som har vært hardest rammet av gaupa.