Her ligger havaristen på 73 meters dyp

Tilfeldighetene ville det sånn at arbeidet med å heve vraket kunne starte allerede fredag.