Her halter den skadde reinen av sted: – Den ene bakfoten hang bare

Natt til lørdag ble en skadd rein observert på Sandhornøy.