Den blir ikke ferdig til jul, men Bankgata-hallens 3.500 kvadratmeter begynner å ta form.

Strategisk plassert mellom skolene Bankgata og Bodø videregående ble hallen reist i løpet av seks hektiske uker i vår. Nå framstår den mer eller mindre ferdig på utsiden, med vinduer og bordkledning på plass. Men inne er det fortsatt mye som gjenstår.

– Vi bruker skiver av limtre. Som hobbyplater, bare større, forteller prosjektleder Glenn Molid hos Bygg og Vedlikehold Bodø AS.

Til sammen tusen kubikkmeter trevirke har gått med til å bygge hallen.

– Til og med heissjakten er bygget i tre, smiler Molid.

Tolv garderober

Fra hovedinngangen er det atkomst til seks hovedgarderober, hvorav to er tilpasset for funksjonshemmede. Videre er det fire mindre lærer/dommergarderober, samt to enegarderober. I tillegg til nødvendige toalettfasiliteter er det også funnet plass til styrketreningssal og lagerareal.

Så kommer selve den store hallen. Gulvarealet tilsvarer tre basketballbaner, ni badmintonbaner eller én stor håndballbane. Underlaget her blir sportsparkett.

– Vi bygger ikke permanente tribuner, men det er plass til mobile tribuner på utsiden av oppmerket baneareal, sier Molid.

Kollega Per-Kristian Berg kan forsikre at hallen bygges i tråd med kulturdepartementets retningslinjer for idrettsanlegg, som ligger til grunn for anbudskonkurransen som Bygg & Vedlikehold vant.

– Som krav til lys, luftgjennomstrømning, støy og hvor store belastninger som skal tåles, forklarer han.

Idrett og drift

Den i overkant av 1200 kvadratmeter store hallflaten skal kunne deles i tre ved hjelp av to skillevegger som vil bli hengende oppe mellom de store limtredragerne i taket, som hver måler 27 meter, og inneholder tømmer tilsvarende tre eneboliger.

– Her behøver man ikke frykte vintersnøen. Taket holder, slår Molid skråsikkert fast.

Arkitekten bak bygget heter Joakim Dørum. Han forteller at det særlig er to hensyn som har veid tungt under planleggingen av Bankgatahallen.

– Det ene er selvfølgelig idrettsfunksjonene. Det andre er fornuftig driftsøkonomi. For kommunen har ikke råd til å vedlikeholde. Det må vi ta hensyn til når vi bygger, fastslår Dørum.

Ett eksempel er den utvendige kledningen, som er kokt i linolje.

– En gammel resept, brukt på båter før i tiden, forklarer Dørum.

53 millioner kroner

Bygningens grunnflate er 2.500 kvadratmeter stor. I tillegg kommer andreetasjen over garderober, lager og styrkesal. Som kommunepolitikerne har bestilt spesielt med tanke på matteidrett.

– Til det formålet har man fått til to saler på til sammen 860 kvadratmeter. Veggen mellom dem blir bygget uten teknisk anlegg inni, for at det skal være enkelt å omdisponere dette arealet i framtiden, dersom det måtte være ønskelig, kan Berg og Molid opplyse.

Selv om takhøyden er lavere enn i ordinære gymsaler, er det fortsatt 3,60 på det laveste her.

Andre etasje inneholder også spinningsal og lager. Det bringer prislappen for hallen opp i 53 millioner kroner, hvilket tilsvarer en kvadratmeterpris på 15.600 kroner. Det er, ifølge politikerne som har bestilt den, mye hall for pengene. Ikke minst på grunn av den ekstra etasjen flertallet i Bodø sørget for å få inn i prosjektet – som for øvrig er et samarbeid mellom kommune og fylke.

Følger gamle prinsipper

Hva driftsutgifter angår, har arkitekt Dørum kombinert sin egen erfaring fra kommunal forvaltning av idrettsanlegg i Trondheim med gamle prinsipper.

– Når man ser etter ting som er billig å vedlikeholde, har man en tendens til å finne svaret i gamle hus som har stått noen hundre år. De som bygde dem visste hva de drev med. Husene til de som ikke visste det har falt ned for lenge siden, sier Dørum.

– Tre har en ekstrem slitestyrke. Samtidig er det veldig lett å forme og bearbeide. Mange håndverkere kan bruke det, hvilket gjør det økonomisk fornuftig. Det oppleves positivt for brukeren – og det beste av alt: det er det mest miljøvennlige materialet vi har, fortsetter han.

Han er ikke redd for at svettelukten skal sette seg i veggene med årene.

– Den er andre årsaker som gjør at den setter seg. Det er gjerne det som er bak overflatene som er med på å lage lukt. Ofte sammenheng med ventilasjon, avviser Dørum.

Klar til påske

Egentlig skulle hallen stått ferdig nå i desember. Forsinkelsen skyldes at grunnarbeidet tok lengre tid enn først antatt.

– Svaret på hvorfor den ble forsinket er kort og godt krigen, sier Berg.

– Under opprydningen etter bombingen ble dette området brukt som deponi. Før vi kunne begynne å bygge måtte 6.000 kubikkmeter forurenset masse graves opp og kjøres bort, utdyper han.

Nå er ny frist satt, og ifølge Molid er både Bygg og vedlikehold og teknisk entreprenør Elektro AS i rute med tanke på å nå denne.

– Ved påsketider skal hallen stå ferdig, sier Molid og Berg.