For noen år siden skulle Tysfjord lage ny kystsoneplan. Det kom inn svært mange innspill før behandling i kommunestyret. Da kom Fylkeskommunen også på banen, men med en egen versjon av «de lange knivers natt» politikk.

Nå skulle det ryddes vei for Nordlaks!!

Det kom i form av en meget skarp innsigelse der det i klartekst sto at kommunen og dens innbyggere hadde ingenting med i blande seg inn i hvor det skal være oppdrettsanlegg.

Nå, noen år senere, har fylkeskommunen siste ordet i denne saken. Og bekrefter igjen sin despotiske og hensynsløse politikk.

Innspill og klager blir avvist som kommunalt internt tull, uten noen betydning. Nordlaks kan igjen gjøre som de vil i Tysfjorden.

Bergkråa er i området hvor vanlige folk og fiskere nærmest har bedt på sine knær om å forbli en frisone fra oppdrett og privatisering. Det er urørt nærområde, spiskammers med et utrolig maritimt mangfold inkludert hummer. Og midt i småbåt leia. Nordlaks har allerede tillatelser på nærmere 30 tusen tonn i Tysfjorden. Bergkråa blir er mindre enn en brøkdel i forhold til det. Men likevel er Nordlaks nå i ferd med å ta området i fra allmenheten.