Tidligere i oktober ble Bodø Rådhus, Kvartal 99 og 360-bygget i Dronningens gate utsatt for hærverk i form av hakekors. Vedkommende som sto bak taggingen kunne ifølge politiinspektør i Nordland politidistrikt, Bjarte Walla, vente seg en klekkelig bot.

– Tagging er straffbart etter skadeverkbestemmelsene i straffeloven. Normalstraffen for et slikt forhold vil være bøter i størrelsesorden mellom 5.000 og 15.000 kroner. I tillegg vil gjerningspersonen også kunne ilegges erstatning når den skadelidte har hatt utgifter med å fjerne taggingen, uttalte Walla i en tidligere sak til AN.

Nå er saken henlagt. Det bekrefter politiet.

– Det forelå mistanke mot en konkret gjerningsperson, men saken er henlagt på grunn av bevisets stilling da det var knyttet tvil til gjerningsmannens tilregnelighet på gjerningstidspunktet. Når det foreligger slik tvil er vilkårene for å straffe ikke til stede, og saken må da henlegges, skriver Walla i en e-post til Avisa Nordland.

Hakekors

Hakekors er et likearmet kors med armene bøyd i rett vinkel. Hakekorset har fra gamle tider over store deler av verden vært brukt som religiøst symbol, magisk tegn og som ornament. I dag er det mest kjent som symbolet for nazisme.

I Norge er hakekorset kjent tilbake til jernalder, både på helleristninger (for eksempel Kårstad-ristningen) og fra gravfunn (for eksempel Snartemo, Oseberg). I mellomkrigstiden ble hakekorset brukt som et symbol på elektrisk kraft, og finnes fortsatt på portene til daværende Oslo Lysverkers kontorbygning i Oslo, tatt i bruk i 1932.

Hakekorsets historie og opprinnelse har vært meget diskutert, ikke minst fordi det har vært oppfattet som et spesielt germansk eller indoeuropeisk symbol. Dette fikk de tyske nazistene til å bruke det som sitt hovedsymbol.

Hakekorset ble av Hitler fremstilt som symbolet på «det skapende, virkende livet» og tyskdommens rasemerke. Hitler betegnet flagget som et «uttrykksfullt symbol» på partibevegelsens aktivisme og et som skulle skille nasjonalsosialismen fra tidligere epokers tyske nasjonalisme.

Hakekorset har siden 1945 vært et forbudt symbol i Tyskland.

Kilde: Store Norske Leksikon