Gå til sidens hovedinnhold

Henleggelsen sender uheldige signaler

Henleggelsen av saken mot Ap-toppene er godt juridisk begrunnet, men kan likevel skape inntrykk av at det ikke er likhet for loven.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Politiet har henlagt saken mot åtte Ap-topper som i helga deltok på et nachspiel i Bodø. Nachspielet brøt åpenbart mot gjeldende smittevernregler, og de åtte politikerne har fått fortjent pepper for sin deltakelse. Nå ser det ut til bli med det.

Ifølge politiet hadde de ikke noe valg, da det finnes juridisk tvil rundt hvilke smittevernregler som faktisk gjaldt. Årsaken er at Bodø kommunes smittevernregler sa noe annet enn de nasjonale reglene. Deltakerne på nachspielet kunne derfor ikke vite hvilke regler de skulle forholde seg til.

Det er ingen grunn til å betvile denne juridiske vurderingen, og det er ikke det som gjør denne henleggelsen uheldig. Det handler om de signaler den sender ut, politisk og smittevernmessig.

For kort tid siden brukte politi og påtalemyndighet mye tid og ressurser på å rettsforfølge ni 17-åringer fra Bodø som hadde brutt smittevernreglene. De endte med at de måtte møte i konfliktrådet, og de risikerer ennå bøter om de ikke makter å følge opp løftene de ga der.

Nå slipper altså åtte samfunnstopper unna en lignende overtredelse helt uten rettslige konsekvenser. Det er to ulike saker, med klart ulikt juridisk grunnlag, men signalet som sendes ut er uansett klart uheldig i forhold til folks rettsfølelse.

At saken droppes er også pinlig for nasjonale og lokale smittevernmyndigheter. De har åpenbart gjort en altfor dårlig jobb med å koordinere sine regelverk.

Vi er etter hvert blitt vante til at ulike smittevernregimer stadig vekk endres. Det er forståelig ut fra at smittesituasjonen hele tiden endres, men akkurat det stiller store krav til presis kommunikasjon om hvilke regler som til enhver tid gjelder.

Våre smittevernmyndigheter har før fått kritikk for at de ikke alltid har maktet dette. Nå ser vi konsekvensen; når selv ikke toppolitikere makter å forstå reglene, hvordan kan man forlange at vanlige mennesker skal gjøre det?

Nå forutsetter vil at Bodø kommune og regjeringen snarest samordner sine regler, slik at denne type tolkningsproblemer ikke dukker opp igjen. Men det løser bare delvis problemet.

Som skrevet før på denne plass bør ikke straff være en hovedingrediens i smittevernet, men er nødvendig som ris bak speilet. Denne henleggelsen vil utvilsomt svekke kraften i det riset.

Skulle påtalemyndigheten en gang i framtiden velge å gi vanlige bodøværinger bøter for lignende brudd som de toppolitikerne nå slipper unna med vil det hjelpe lite å hevde at det skyldes endrede regler.

Mange vil – uansett juridisk grunnlag – oppfatte det som om det ikke lenger er likhet for loven. Det kan fort bli den alvorligste effekten av denne henleggelsen.

Kommentarer til denne saken