Gå til sidens hovedinnhold

Heltidssatsingens suksess

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Retten til hele og faste stillinger er en selvfølge mange steder i arbeidslivet. Men i helse, pleie og omsorg i kommunal sektor jobber to av tre deltid. Mange av disse ønsker større stilling men får det ikke. Disse arbeidstakerne har en kompetanse som er mangelvare. Norge vil i årene fremover mangle enormt mange sykepleiere og helsefagarbeidere. Allerede i dag mangler vi fem tusen sykepleiere. Det gir store utgifter til vikarbyråer og mindre stabilt personale. Da er det paradoksalt at en del folk jobber mindre enn det de ønsker!

Mangelen på arbeidsfolk i helse og omsorg er et samfunnsproblem. Men den ufrivillige deltiden er også et økonomisk og praktisk problem for dem som står i de små stillingsbrøkene. Man får ikke boliglån, man blir økonomisk avhengig av en partner, man må «alltid» være tilgjengelig som ringevikar, man lever med uforutsigbarhet både om arbeidstid og økonomi. Siden ni av ti arbeidstakere i denne bransjen er kvinner, er dette også vår tids store likestillingsutfordring.

I Bodø satser vi på heltidskultur, og det nytter! Ifølge Norsk Sykepleierforbunds heltidsbarometer utlyses det langt flere heltidsstillinger i Bodø nå enn for et par år siden. I 2018 var 65% av stillingene heltidsstillinger, i 2020 var det 80%. Det gir bedre kvalitet på tjenestene, det gjør Bodø Kommune til en bedre arbeidsgiver, og det også svært viktig likestillingspolitikk!

SV lover fortsatt satsing på heltidskultur. Gratulerer med kvinnedagen 8. mars!

Kommentarer til denne saken