Endelig har Stortinget vedtatt en styrket rett til heltidsstilling som gir våre medlemmer en sterk rett til trygghet i livet sitt. Det som er trist er at Høyre, Frp og Venstre stemmer imot lovfestet norm i arbeidslivet til rett til hel stilling. Men heldigvis har de ikke flertall i Stortinget.

Ifølge tall fra KS (kommunesektorens organisasjon) er det kun en av tre som jobber heltid i helse- og omsorgssektoren i kommunene. Vår kommune har også for mange på deltidsansatte. Her er Fagforbundets oppskrift på hvordan skape heltidsstillinger.

Flest kvinner

Det er flest kvinner som jobber deltid. Mange tror at det er frivillig, men den viktigste årsaken er at det sjelden lyses ut hele stillinger, spesielt i helse og omsorg. Mye deltidsarbeid finner vi også blant renholdere og assistenter i skole og AKS/SFO. Både brukere, ansatte og politikere mener at at det er positivt med heltidsstillinger. Brukere føler økt trygghet og det blir færre ansatte å forholde seg til for de som trenger hjelp.

Vinn-vinn situasjon

De ansatte slipper å jakte vakter for å få økonomien til å gå opp og de får mer forutsigbarhet i familielivet. Mange lever alene med barn i dag, og da holder det ikke med en deltidsstilling for å kjøpe seg et sted å bo. For vår kommune vil det være en vinn-vinn-situasjon dersom flere får jobbe heltid. Ansatte, som også er innbyggere vil trives bedre her når jobblivet og økonomien blir tryggere. Ansatte som trives, blir gjerne mer engasjerte og motiverte medarbeidere. Bedre kontinuitet gir økt effektivitet. Kommunen blir en enda bedre arbeidsgiver og folk får lyst til å bli boende.

Tips til kommunen

Når så mange mener at det er så mye positivt med heltidsstillinger, kan vi jo lure på hvorfor det går så sakte. Fagforbundet tror at politisk vilje og mer kunnskap om de positive effektene, må til. Kommuner som har lykkes med å redusere deltidsbruken, har virkelig prioritert å skape en heltidskultur fordi de ser at det fungerer. Politikere må ta initiativ til samarbeid med kommunale ledere og tillitsvalgte for å løse deltidsfloka. En kartlegging av deltidsbruken og å registrere de ansattes ønsker for høyere stillingsprosent er et godt sted å begynne. Deretter kan kommunen for eksempel fylle opp ansattes stillingsbrøker før det lyses ut nye stillinger. Hovedregelen må være at alle stillinger som lyses ut, skal lyses ut som heltid.

Viktigst av alt er samarbeid og vilje til å finne løsninger, til innbyggernes, ansattes og hele kommunens beste.