Og når vi først er sett, behovet for å bli akseptert som den vi er, kanskje til og med bli elsket.

Men dypest ligger behovet for å bli sett, og blir ikke det tilfredsstilt lider vi.

Det kan være noe av forklaringen på at enklete barn utagerer selv om de vet at det vil gjøre dem mislikt: Det er bedre å bli uglesett enn oversett.

Helt opp til vår tid har vi nektet en del av vår befolkning retten til å få tilfredsstilt dette behovet; behovet for å bli sett, akseptert og elsket.

For bare 50 år siden var det å være norsk homofil kriminelt.

Siden har situasjonen gradvis blitt bedre, men fremdeles er det mange som anser homofili kjærlighet som noe ekkelt og de homofile som mindreverdige mennesker.

I fjor høst startet Arkiv i Nordland (AiN) et prosjekt de kaller "Skeiv i Nordland".

Som del av prosjektet får en stor gruppe homofile mennesker i og fra Nordland fortelle om deres personlige opplevelser av å vokse opp og leve som homofil.

Målet er å gi en bredest mulig framstilling av homofili i Nordland, både i historien og i samtiden.

Bakgrunnen for prosjektet er å gjøre skeive synlig også i arkivene; å endelig tillate dem å bli sett.

Homofile blir ofte usynliggjort i historisk sammenheng, heter det i AiNs begrunnelse: Kommer du til Arkiv i Nordland i dag med et ønske om å få kunnskap om skeiv historie, så finner du ingen spor etter denne gruppen.

Det er som om skeive mennesker ikke har eksistert.

Så langt er bare noen av de innsamlede historiene gjort kjent og homofile er like ulike og varierte i sine opplevelser og meninger som heterofile, men en ting synes å gå igjen i tilbakemeldingene; behovet for å bli sett og å ha noen å se opp til.

Julie skriver: «Vokste opp skeiv i Bodø, da var det ikke så mye synlighet. Endelig er det vår tur å synes».

Marit skriver: "Æ savna noen å se opp til, eller noen som hadde gått veien før mæ".

Onsdag kveld på Sinus inviterer "Skeiv i Nordland" til en egen festaften for å markere prosjektet.

Per Sundnes skal lose forsamlingen gjennom en kveld med kulturelle innslag og flere samtaler om hva det vil si å være homofil i dagens Nordland og Bodø.

For selv om Arkiv i Nordland primært befatter seg med historie, er målet med dette prosjektet også å endre vår samtid.

Natt til lørdag 25. juni 2022 ble to mennesker skutt og drept utenfor London Pub i Oslo. Bare flaks gjorde at ikke flere døde.

Deres eneste forbrytelse var at de er homofile. At de elsket et menneske av samme kjønn.

For de fleste av oss er dette et absurd motiv, men selv om de færreste vil gå så langt bunner udåden dessverre i holdninger som er mer utbredt enn vi liker å tro.

I onsdagens AN peker seks sy­ke­plei­er­stu­den­te­r fra Bodø på det de mener er en mangel i kommunens tilbud til barn og unge. Med bakgrunn i en eks­amens­opp­ga­ve opp­le­ver de at det er for lite fo­kus på det å være skeiv blant barn og unge.

Kommunen selv mener de alt har tatt fatt i problemet og jeg skal ikke si hvem som har rett, men alle tilbud kan bli bedre. Ikke minst de som er rettet mot usikker ungdom.

Puberteten er en av livets viktigste overgangsfaser, og den skaper i alle av oss en dyp usikkerhet rundt hvem vi egentlig er.

Ekstra vanskelig blir det for de som oppdager i seg selv en seksualitet andre ikke ser, eller ser ned på.

Det vi som samfunn investerer her får vi mangfold tilbake senere i livet.

I sommer var jeg så heldig å få være til stede under Barents Pride i Kirkenes.

Der ble det gjennomført en markering for LGBTQ-rettigheter på den norsk-russiske grensen, bare noen meter fra et land der homofile terroriseres, fengsles og myrdes.

Flere av de russerne som deltok i markeringen risikerte det samme når de kom hjem.

Under oppholdet ble jeg slått av to ting. Den ene er det ekstreme motet disse russerne utviste. Det andre hvor heldig jeg er som bor i Norge.

For selv om jeg ikke er homofil selv er jeg stolt over at jeg bor i et land der vi i hvert fall prøver å rette opp tidligere tiders urett, i stedet for å forsterke den.

I det ligger håpet om at vi etter hvert lærer oss å se hverandre som vi er, og sette pris det vi ser. Uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og seksuell legning.