900 ansatte i helsevesenet har skrevet under på oppropet: – Kjære Bent Høie, presset er for stort!

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

AN har i flere saker den siste tiden rettet søkelyset mot arbeidsforholdene i Psykisk helse og rusklinikken i Nordlandssykehuset.

Les også: Klinikksjefen har ikke vært bekymret for press på psykologgruppen

Nå roper ansatte i helsevesenet over hele landet på Bent Høie. I et opprop signert av 870 ansatte, hovedsakelig psykologer og psykologspesialister, ber de helseministeren ta grep.

Flere av dem som har signert jobber i psykiatrien i Nord-Norge, både Bodø, Tromsø og Mo i Rana er representert. I skrivende stund er oppropet signert av 11 fra Bodø, 14 fra Tromsø.

Bakgrunnen er svært nedslående og alvorlige tall knyttet til selvmordsstatistikken i Norge, som NRK har skrevet mye om den siste tiden. Tallene er i stor grad knyttet til pasienter i behandling i psykisk helsevern eller som nylig er utskrevet.

Men i oppropet nevnes også arbeidsforholdene i barne- og ungdomspsykiatrien.

«Trygghet og stabilitet i behandlingen forutsetter kontinuitet og mulighet for langvarige behandlingsforløp og behandlingsrelasjoner, relasjoner til én eller få behandlere man kan knytte seg til. Vi har i dag et helsevesen som ikke er i stand til å ivareta dette behovet», skriver de i oppropet.

Og videre:

«I stedet har vi et system med så store kapasitetsproblemer at pasientene ofte må nøye seg med et minimum, og hvor behandlingsrelasjoner over tid sjeldent er mulig. Presset på den enkelte behandler på DPS eller BUP er for stort, tilbudet må spres på stadig flere pasienter. Trykket skaper overarbeidede behandlere som ofte balanserer på grensen til sykemeldinger og utbrenthet, noe som igjen øker faren for utskiftning og brudd i behandlingsforløp og relasjoner».

Oppropet avsluttes:

– Kjære helseminister Bent Høie: Vil man ta vare på pasientene, må man faktisk ta best mulig vare på dem som er pasientenes behandlere for at de skal ha krefter og overskudd til det trykket, den smerten, angsten og aggresjonen som de skal møte, la seg bevege av pasientene og klare å romme dem. Det er ikke dermed sagt at om vi bare hadde et romsligere helsesystem kunne alle selvmord vært unngått, men ivaretakelsen av fagfolkene og tilpasning av rammebetingelsene har vært et helt fraværende tema i denne debatten.

– Ja, det er fortsatt mye vi ikke vet, men noe vet vi faktisk, og det er på et vis veldig enkelt: Presset på den enkelte behandler og manglende kapasitet til å gi pasientene den behandlingen de trenger, er en av faktorene som bidrar til mislykkede behandlingsløp, og dermed økt selvmordsfare når håpløsheten er størst. Er det ikke på tide å tørre å snakke om dette? Selv om forandring vil koste penger? Vi har vel strengt tatt ingen tid å miste. Eller?

Les mer: Skyhøyt sykefravær – Folk er slitne, redde og bryter sammen på jobb

Les mer: Nordlandssykehuset om sykefravær: – Måltallet er ikke nådd til tross for at en rekke tiltak er gjennomført

Les mer: Retter knallhard kritikk mot ledelsen i Nordlandssykehuset: – En leder krevde å få lese private SMS-er. En annen dro en ansatt i øret ved en uenighet

Les mer: Varslet om trakassering. Blir selv omorganisert

Artikkeltags