(Nord24.no:) I deler av mars måned har 25 prosent av pilotene i Lufttransport, som drifter luftambulanseflyene, vært ute av drift. Grunnet sykdom, oppsigelser og innflyving av nye piloter, har det vært en krevende situasjon for beredskapen hos luftambulansene i hele landet.

Hjertepasienter som ideelt skulle vært flydd til sykehus, har måttet ta bilveien.

Beredskapen har vært svekket som følge av dette, mener blant andre Jon Mathisen, klinikksjef for akuttmedisinsk avdeling ved Universitetet i Nord-Norge.

Nå melder Lufttransport i en pressemelding lørdag kveld at beredskapen skal være på topp igjennom påsken.

Alle ni ambulansefly er tilbake i normal beredskap over hele landet, heter det i pressemeldingen.

- Dette er godt nytt og jeg vil berømme driftskontoret til Lufttransport FW AS og selskapets piloter som strekker seg for å dekke inn vaktene, sier administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF, Øyvind Juell.

- Vi i Helse Nord RHF, som har ansvaret for at pasientene får hjelp, har holdt oss oppdatert om situasjonen. Vi har ingen opplysninger om at liv eller helse har vært truet. Pasientene får hjelp. Så langt har situasjonen gått ut over de transportene som ikke haster veldig. Disse oppdragene har blitt løst ved hjelp av alternative transportmidler eller noe lengre ventetid. Vi berømmer det arbeidet Lufttransport FW AS gjør for å sørge for personell. Alle fly vil være operative i påska, slik det ser ut nå, sier fagdirektør Geir Tollåli.

Om luftambulansetjenesten:

Tjenesten har 13 ambulansehelikoptre plassert på 12 baser: (Arendal, Lørenskog, Ål, Dombås, Stavanger, Bergen, Førde, Ålesund, Trondheim, Brønnøysund, Evenes og Tromsø).

Tjenesten har 9 ambulansefly plassert på 7 baser: (Gardermoen, Ålesund, Brønnøysund, Bodø, Tromsø, Alta og Kirkenes).

Basene har beredskap hele døgnet alle dager i året.

Våre helikoptre flyr primært ambulanseoppdrag men også noe søk og redning.

Redningstjenesten, 330 Skvadronen, flyr også en del ambulanseoppdrag for oss.

Tre flyselskap flyr for oss i dag:

• Lufttransport FW AS flyr alle våre ni fly.

• Lufttransport RW AS flyr våre helikoptre på tre baser.

• Norsk Luftambulanse AS flyr våre helikoptre på ni baser.

Luftambulansetjenesten HF har:

• Hovedkontor i Bodø.

• Flykoordineringssentral i Tromsø.

• Medisinsk teknisk avdeling i Trondheim.

Selskapet Babcock vant anbudet om luftambulansene og vil overta flyvingene i 2019.