Psykisk helsevern for voksne avviser 30 prosent av henvisningene de får, skriver Dagens Medisin – og viser til tall fra Helsedirektoratet.

Det er faktisk dobbelt så stor sjanse til å bli avvist i psykisk helsevern for voksne, som til ortopedisk undersøkelse, skriver Per Arne Holman, analyse- og kvalitetssjef ved Lovisenberg Diakonale Sykehus i en kronikk.

Forskjellen er at de fleste i ortopedien blir undersøkt av en spesialist, mens man i psykiatrien som oftest blir avvist uten undersøkelse.

Og det er svært store variasjoner for hvor stor andel av pasientene som de distriktspsykiatriske sentrene (DPS) avviser.

I en tabell fagnettstedet presenterer, kommer det fram at Nordlandssykehuset Lofoten i mai i år avviste 27,7 prosent av henvisningene som kom inn til psykiatrisk poliklinikk, mot 21,29 prosent i samme periode i fjor.

For Nordlandssykehuset Vesterålen er tallet på avviste henvisninger 17,26 prosent, mot 15,57 prosent i 2016.

I februar presenterte AN tall over hvor mange voksne som ble avvist av psykiatrien i Nord-Norge i 2016.

Nordlandssykehuset avviste 15 prosent av henvisningene fra fastlegene

Helgelandssykehuset avviste 19 prosent

UNN avviste 26 prosent

LES MER: Tromsø avviser dobbelt så ofte som Bodø

Det er likevel mange DPS-er som rager mye høyere enn Nordlandssykehuset på lista som Dagens Medisin presenterer. Halden DPS avviste så mange som 46,58 prosent av henvisningene som kom inn i mai i år. Flere oppgir også å ikke avvise noen.

Forsker ved Lovisenberg sykehus, Per Arne Holman, som har gjennomgått tallene, mener det kan dreie seg om opp mot 27.000 pasienter som blir avvist.

Og peker på prioriteringer i DPS-ene som en medvirkende årsak. 

– Aktiviteten i norske poliklinikker har ingenting å gjøre med ressurser. Det har kun å gjøre med valg av arbeidsform og hva som prioriteres. Jeg reiser mye rundt, og det er utrolig hvor mye kreativitet som brukes for å heve terskelen for å ha kontakt med folk, sier han til Dagens Medisin.