Veksten i psykiatrien uteblir – bortsett fra i nord

Artikkelen er over 1 år gammel

Nasjonalt er det større vekst i somatikken enn i psykiatrien. Men ikke i Helse Nord.