Høie orienterer Stortinget om luftambulansesaken

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Klokken 10 orienterer helseminister Bent Høie Stortinget om luftambulansekrisen og den seneste utviklingen i saken. Han har ikke ønsket å kommentere saken før han har forklart seg for stortingsrepresentantene.

– Jeg ser alvorlig på situasjonen som har oppstått, innleder Høie i Stortinget.

Men skryter at helsevesenet, som jobber for å ivareta trygghet og beredskap.

– Situasjonen har så langt ikke fått konsekvenser for liv og helse, sier han.

- Det sendes daglig rapporter om nåsituasjonen til departementet, direktoratet og fylkesmannen. I tillegg har Helse Nord utarbeidet en plan, både på kort- og lang sikt. Hovedlinjene i planen, er to helikoptre fra Forsvaret, samt et ambulansefly fra Babcock. I tillegg er det iverksatt et arbeid for å sikre rekruttering, samt styrke ambulansetjenesten for øvrig. 10–12 nye piloter er klare for tjenester i juni, sier han.

Og videre:

– Lufttransport åpner for at Babcock kan overta ansvaret for enkelte baser før kontrakten iverksettes i juli 2019, sier Høie.

Omprioriterer

Luftambulansetjenesten er sentral i Norge, med den geografien vi har, understreker han. Særlig i Finnmark er luftambulansen en viktig beredskapsressurs.

35 prosent av oppdragene er planlagte oppdrag, såkalte «tilbakeføringsoppdrag» som man kan tillegge bil- og/eller båtambulanser dersom situasjonen i luftambulansen ikke bedrer seg.

Luftambulansen står for totalt to prosent av ambulanseoppdragene totalt, men en vesentlig større andel i Nord-Norge.

Bent Høie mener anbud av luftambulansetjenester i sikrer kvalitetsheving i tjenesten og kommer befolkningen til gode. Og påpeker at ingen tidligere anskaffelser har havnet i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa).

Les også: Høie om den ferske målingen: - Ikke unaturlig at folk er kritiske til min håndtering

Pålagt å bidra

Han forteller hvordan fullmaktene ble gitt direktørene i de regionale helseforetakene. Og at de fikk fortalt at det var to tilbydere med i konkurransen. Og da det ble klart hvem som vant, klagde ikke Lufttransport til Kofa.

– Det er ikke grunnlag for å hevde at ikke anbudet har fulgt reglene for offentlige anskaffelser, mener han bestemt.

– Lufttransport er pålagt å bidra til en sømløs overgang, sier Høie.

Og forteller om et møte med styreleder i Lufttransport mandag kveld, der han fikk forsikringer om at de ville bidra til dette.

Bent Høie forsikrer om at Babcock vil bidra til å heve tjenesten. Og peker på blant annet raskere fly og bedre medisinske innretninger. Samt bakvakt ved sykdom og fravær.

– Dette vil bidra til bedre beredskap, sier han.

Og gjentar at Babcock scorer høyt på kvalitet, selv om Lufttransport scoret enda litt høyere.

– Det er ingen ting som tilsier at Babcock ikke kan levere tjenester i tråd med kontrakten, sa han.

Ikke naturlig å insource

Nylig brøt Babcock SAA forhandlingene med Norsk Flygerforbund om en kollektiv overgang for Lufttransports piloter. Situasjonen nå er at mange piloter har sykmeldt seg, eller erklært seg «not fit to fly». Det har igjen ført til at fly er blitt satt på bakken.

– Det er ikke naturlig at spesialisthelsetjenesten skal ivareta luftambulansetjenesten selv, sier Høie.

Men erkjenner at denne saken illustrerer at det er viktig med gode avtaler.

Om virksomhetsoverdragelse sier han at det ikke er stilt krav om dette i anbudet.

– Dette er ikke vanlig i kjøp av helsetjenester, sier han.

Bent Høie advarer sterkt mot å vedta å annullere anbudet.

– Det vil medføre et betydelig søksmål og gjør at Norge står uten en lovlig luftambulansetjeneste, sier han.

Og forklarer:

– Kontrakten er inngått lovlig, og kan ikke reverseres uten betydelige kostnader og juridiske konsekvenser for de regionale helseforetakene. Babcock har flere fly og en simulator under produksjon og de har brukt betydelige ressurser. Det er snakk om betydelige beløp som vil gå på bekostning av pasientbehandlingen, sa Høie.

Les mer: - Hvis kontrakten brytes kan utviklingen av luftambulansetjenesten settes flere år tilbake i tid

Babcock vil kunne ha krav på erstatning for alt innkjøpt materiell og kostnader de har hatt, når de forbereder overtakelsen. De vil også kunne ha krav på tapt fortjeneste.

Nasjonal krise

Ap’s helsepolitiske talsperson, Ingvild Kjerkol kritiserer helseministeren for å ikke ta situasjonen på alvor.

– Dette er en nasjonal, men varslet, beredskapskrise, fastslår hun og fortsetter:

- Varskurop i forbindelse utarbeidelse av anbudsteksten i 2016 ble ikke hørt. Både legeforeningen og sykepleierforbundet ønsket krav om virksomhetsoverdragelse inn i anbudet.

Bård Hoksrud i Helse og omsorgskomiteen (Frp) tror de mange flyene som er satt på bakken skyldes en konflikt mellom piloter og ny leverandør.

– Hele landet må være trygge på at vi har en beredskap fram til overdragelsen.

Og sier seg tilfreds med hvordan helseforetaket og helseministeren jobber for å ivareta beredskapen.

Men han er ikke fornøyd med at mange tar til orde for å reversere en kontrakt med et selskap som ikke engang har kommet i gang.

– Det er ikke akseptabelt å skylde på Babcock for at dagens operatør ikke klarer å levere tjenester. Mange partier bruker denne saken til å skape frykt og usikkerhet for å fremme et gammeldags syn, sier han.

Tar ingen selvkritikk

– Høie tar ingen selvkritikk, men lener seg på foretakene og forsvarer anbudsregimet, sier Kjersti Toppe (Sp) og fastslår:

– Det er bare flaks at liv ikke har gått tapt.

Og minner om at Babcock ikke vant på kvalitet, men på pris.

Hun spør seg videre hvordan man kan stole på de forsikringene de nå får av helseministeren.

– For Senterpartiet er det ganske opplagt at kontrakten må annulleres. Det vil koste å annullere en kontrakt, men det vil koste å la være også. Og det kan koste i form av liv, advarer hun.

Og avslutter:

– Det er statsråden som har ansvaret.

– Skulle aldri skjedd

– Krisen i nord skulle aldri skjedd. Det skulle vært trygg offentlig drift eller langsiktige avtaler med ideelle. Man skulle ikke valgt tilbud på grunn av pris, men kvalitet, sier Nicholas Wilkinson (SV).

Og redegjør videre for avstandene i Nord-Norge.

– Vi har et ansvar for å sikre tiltak som vil ivareta tryggheten. Hadde dette vært Østlandet, hadde det blitt iverksatt tiltak nå, tror han og fastslår:

- SV vil kreve virksomhetsoverdragelse nå. Og på sikt og om nødvendig, si opp avtalen. Det vil koste, men det er bedre enn at det går tapt liv i nord. Krisen i nord skulle vært stoppet for lenge siden. Og det er helseministeren sitt ansvar. Enten har han bevisst styrt oss inn i krisen, eller så mangler han evnen til å styre helseforetakene.

– Mer enn transport

– Vi må være sikre på at folk som bli akutt syke får den hjelpen de trenger når sykdom eller skade oppstår, særlig i områder der det er langt til sykehus, sier Olaug Bollestad (KrF)

Og videre:

– Luftambulansetjenesten er mer enn transport, det er en spesialisert tjeneste som frakter mer enn varer.

– Selv om anbudet er gjort i tråd med offentlige anskaffelser, er problemet at foretaket har valgt å inngå en avtale uten virksomhetsoverdragelse. En vurdering å stille spørsmål om, sier han.

Og er uenig med Høie om at luftambulansetjenesten ikke er en naturlig del av spesialisthelsetjenesten.

– Jeg stiller store spørsmål ved foretaksmodellen, sier hun.

Og etterlyser langsiktige og forutsigbare løsninger.

Mild vårvind

Bjørnar Moxnes (Rødt) tar ordet og mener at dagens situasjon er vanskelig, men at den burde ikke overrasket noen.

Situasjonen kommer i kjølvannet av at akuttutvalget i 2015 advarte om anbudsdrift av helsetjenester.

Oslo  20180515.
Rødt leder Bjørnar Moksnes lytter til helseminister Bent Høie (H) redegjørelse for bakgrunnen for luftambulansestriden i Stortinget tirsdag. 
Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Oslo 20180515. Rødt leder Bjørnar Moksnes lytter til helseminister Bent Høie (H) redegjørelse for bakgrunnen for luftambulansestriden i Stortinget tirsdag. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Foto:

– Men Høie la den i en skuff. Og derfor er dagens situasjon en mild vårvind i forhold til hva som venter oss fra høsten, sier han.

Og presiserer at fly står over hele landet, ikke bare i Nord-Norge.

– Selvsagt er hele anbudskonkurransen ulovlig, og bør dermed kunne oppheves, mener Moxnes.

Og kaller Høie for handlingslammet.

– Tjenesten er i en dyp krise. Og Høie framstår som en advokat for Babcock, avslutter han.

Må slokke brannen

Carl-Erik Grimstad (V) kritiserer representantene for å ikke lytte til Høies redegjørelse.

– Det kan virke som de var mer opptatt av sine forhåndsforfattede innlegg enn å lytte, sier han og videre:

– Dette er en brann som må slokkes, og etter den er slokket kan vi jobbe for å forhindre at den blusser opp igjen.

– Jeg kan ikke tenke med en tjeneste som er mer tjent med å være konkurranseutsatt, sier han.

Bent Høie tar ordet igjen og utfordrer opposisjonen til å legge forslag til løsninger på bordet.

- Å annullere kontrakten er fullt mulig, men vil være svært kostbart. Og det vil føre til at vi til neste år står uten en lovlig luftambulansetjeneste, gjentar han.

- Det kommer til å bli en kraftig erstatningssak om kontrakten skulle bli annullert

Vil annullere anbud

I forrige uke foreslo Rødt å annullere Babcocks luftambulansekontrakt. Forslaget blir imidlertid ikke behandlet i Stortinget i dag, men skal i stedet hastebehandles i helse- og omsorgskomiteen.

Rødt ønsket i utgangspunktet at forslaget skulle behandles etter helse- og omsorgsminister Bent Høies (H) redegjørelse om saken tirsdag, men det sa Stortinget nei til mandag kveld.

– Jeg er skuffet over at flertallet avviste å behandle saken etter Høies redegjørelse tirsdag. Hver time og hvert døgn teller, og vi kan ikke risikere at kompetent flypersonell blir borte som følge av luftambulansekrisen, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til NTB.

I forslaget fra Rødt heter det at Babcocks kontrakt skal annulleres, at luftambulansen skal være en del av helseforetakene og at avtalen mellom luftambulansetjenesten og Lufttransport videreføres.

Moxnes tror at Rødts forslag, som sannsynligvis vil bli behandlet i løpet av neste uke, vil få flertall.

– Presset fra folk er så stort, og det finnes ingen annen løsning enn å annullere kontrakten, sier han.

Les mer: Helse Nord om ambulanseflysituasjonen: – Krevende, men håndterbar

Les mer: Helseministeren krever at Helse Nord rydder opp i ambulanseflybråket

Les mer: – Settes inn helikopter fra Forsvaret om det trengs

Dette er saken:

Lufttransport tapte i fjor anbudet på luftambulanseflyginger for britiskeide Babcock Scandinavian Air Ambulance.

Kontrakten har virkning fra 1. juli 2019. Den er av seks års varighet og har en verdi på nesten 2,6 milliarder kroner.

Dette til tross for at Lufttransport scoret høyere på kvalitet enn Babcock Scandinavian AirAmbulance AB (BSAA).

Det beste tilbudet fra Lufttransport FW AS var 11 prosent dyrere enn det vinnende tilbudet. Dette utgjør ca. 47 millioner kroner per år.

Forskjellen i pris, er i all hovedsak basert på at BSAA tilbyr lavere lønn og dårligere pensjonsbetingelser enn Lufttransport.

Det ble heller ikke stilt krav i anbudet om at de ansatte i Lufttransport skulle bli med over til Babcock.

Dette har ført til at mange piloter i Lufttransport, allerede et år før kontrakten går ut, har sluttet i selskapet, eller er på vei til å søke seg bort.

Dette har igjen ført til at mange ambulansefly er satt på bakken den siste tiden.

For å avhjelpe situasjonen har det nå blitt leid inn fly fra Sverige for å sørge for god nok beredskap i Nord-Norge. Regningen, som kan beløpe seg til millioner av kroner, vil etter all sannsynlighet bli sendt til Lufttransport. Dette kan få konsekvenser for selskapet.


Artikkeltags