Gå til sidens hovedinnhold

Helsetjenester på Drag

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

La meg starte med et tilbakeblikk til 2007 da min onkel døde. Han hadde bl.a sterkt nedsatt lungefunksjon. En sommerdag følte han seg syk, og dro til legen, der ble det bestemt at han skulle til sykehuset i Bodø. Han fikk oksygen på vei til Bodø, men ved ankomst Bodø var han bevistløs. Det viste seg at han fikk for mye oksygen i forhold til hva hans lungelidelse tålte. Det ble konstantert karbondioksidnarkose og han kom ikke til bevissthet igjen men døde noen dager etter ankomst sykehuset.

Hvordan kunne dette skje i det moderne helse-Norge? For å finne svaret på dette må vi over et år tilbake, til vinteren 2006 da Drag legekontor brant ned til grunnen, og ca 700 journaler gikk tapt. Det var altså ikke sørget for forsvarlig oppbevaring av sikkerhetskopier av IT-systermer ved legekontoret. I følge media ble sikkerhetskopiene oppbevart i brannsikre skap i samme bygg. Dette burde selvsagt vært fysisk oppbevart et helt annet sted, nettopp i tilfelle brann.

Store deler av Drags befolkning fikk samme år beskjed om å gjenskape sin egen journal så godt det lot seg gjøre utfra egen hukommelse og (manglende) innsikt i helsefaglige termer og diagnoser m.v. Man kan bare tenke seg hvor store mangler det var i manges journal etter dette. Min onkels journal var intet unntak. Da han kom til legen på Innhavet den gangen fant legen naturlig nok ingen journal på min onkel. Legen viste ikke hvor dårlig det sto til med min onkels lungekapasitet, noe som igjen resulterte i nevnte karbondioksidnarkose med døden til følge.

Nå skriver vi 2020 og man skulle tro at bl.a journaler var ajour, men jeg leser med interesse hva kommuneoverlege Elisabeth Richter i Hamarøy sier i en artikkel i Avisa Nordland 16. januar i år:

«- Innbyggerne der har ventet lenge på å få en "fast» fastlege. Det har medført at pasientene over tid har samlet opp ting de har behov for å ta opp med legen. Vi har blant annet oppdaget feilmedisineringer og udiagnostiserte kroniske tilstander. Nesten alle pasientene som har hatt fastlege på Drag legekontor, trenger en god gjennomgang av omtrent «alt». Det dreier seg om medisinlister, manglende journalføring, oppstart av utredninger og andre ting. Det krever mye ressurser fra legehold å få brakt alt dette i orden, sa Richter.»

Richter’s uttalelser sammenfaller vel helt med hva diverse forskningsrapporter sier om Dragssamfunnet. Det er blitt avdekket store mangler i det offentlige hjelpeapperates innsats på Drag med tanke på bl.a helse/politi. Mitt største ønske er at administrasjonen i Hamarøy kommune, samt lokale, regionale og nasjonale politikere tar dette inn over seg, og blir bevist at det er blitt gjort urett over år og blir enig om en ekstraordinær innsats for Dragssamfunnet over en fem til ti års periode. Dette er vel ikke for mye forlangt, uten å bli kalt sytpeiser og kravstore.

Kommentarer til denne saken