Helsesykepleier vernes

Helsesykepleier-stillingen på Hunstad barneskole blir likevel ikke inndratt.